(new)ויקטורי
המלצה להעמיד לדין בכירים בבזק בהם סטלה הנדלר ממכבים

המלצה להעמיד לדין בכירים בבזק בהם סטלה הנדלר ממכבים

הרשות לניירות ערך שסיימה לחקור את פרשת בזק, הודיעה היום כי מצאה תשתית ראייתית לגבי המעורבים בפרשה והיא ממליצה להעמיד לדין בכירים בהם בעל השליטה ויו"ר בזק, שאול אלוביץ', מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת סטלה הנדלר ועוד. החשדות: קבלת כספים במרמה וקידום אינטרסים של בזק במשרד התקשורת

הנדלר חשודה במעורבות בפרשת מכירת מניות חברת הלווין יס בין יורוקום שבשליטת שאול אלוביץ ובין בזק. במסמך שהעבירה הרשות לניירות ערך לבית המשפט צויין כי "על פי החשד, במהלך התקופה הרלוונטית ניצלו יוכל מן (מזכירת חברת בזק – י.ג) והנדלר את מעמדן בוועדות ואת נגישותן לפרטי המו"מ תוך שהן מעבירות לאנשי יורוקום ובכלל זה שאול אלוביץ, אור אלוביץ ועמיקם שורר, הנמנים על הצד הנגדי לעסקה, פרטים ומסמכים חסויים אשר נדונו במסגרת הוועדות הבלתי תלויות".

צילום ארכיון 

 

 

 

(new)שלומי תבלינים 18.5.20