ביבס22.10.18
אושרה להפקדה התוכנית לתוספות בנייה בכל שכונות העיר

אושרה להפקדה התוכנית לתוספות בנייה בכל שכונות העיר

התוכנית נחשפה לראשונה בעיתון זה, וכעת עוברת לשלב בו הציבור יכול לעיין בה ולהגיש התנגדויות. לא בתוכנית: המע"ר החדש ורובע מכבים רעות

הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה אישרה את הפקדת תוכנית המתאר השכונתית לעיון הציבור. התוכנית תאפשר לאלפי בתי אב בעיר להרחיב את דירתם בצורה משמעותית. יש יוצאים מהכלל לתוכנית, בהם שכונת המע"ר החדשה ורובע מכבים רעות, שבהם לא יותרו הרחבות ותוספות בנייה.

מטרת התוכנית שנחשפת כאן היא גיבוש מסגרת תיכנונית לשינויים תכנוניים למגורים בכל רחבי העיר מודיעין, זאת על מנת לאפשר התאמות לצרכי האוכלוסייה, בעיקר למשפרי דיור, ולמשפחות שהתרחבו וגדלו, כל זאת לצד שמירה קפדנית על איכות המרקם הבנוי. התכנית קובעת עקרונות מגבלות ומסגרות לתוספות בינוי למבני מגורים לצורך הטמעת מדיניות עירונית להרחבות בנייה מתוקף תכניות המתאר המקומיות השכונתית בעיר.

התכנית גובשה ביוזמת העיריה והוועדה המקומית והיא חלה על כל מגרשי המגורים בעיר, לרבות מתחמי המגורים בשכונות נופים, מורשת וגבעת שר אבל ללא רובע מכבים ורעות. מיכאל חרל"פ, מחזיק תיק התיכנון והבנייה, אמר לאחר אישור הוועדה: "זו אחת מהתוכניות החשובות ביותר שהופקדו בשנים האחרונות בעיר ואני שמח שהייתה לי הזכות לפעול לאישורה. היא תיתן מענה להרחבות בנייה ליחידות הדיור בשכונות הוותיקות אבל לא לכולם. נשמח לקבל את הערות התושבים לתוכנית בחודשיים הקרובים"?

את התוכנית יצר משרד האדריכלים "נעמה מליס" למרות התנגדותה לרעיון ההרחבה שהוא בבחינת "נדיבות יתר", בשיתוף עם מינהל ההנדסה בעירייה, והיא מאפשרת מסגרת תכנונית מהירה ושקופה לתוספות בנייה בהתאם לצרכי האוכלוסייה, זאת בהתאם לקריטריונים שנקבעו בה. כך למשל תאפשר התכנית הוספת חדרים על גגות המבנים וניצול חללים כלואים, בהתאם להוראות שבתכנית.

התוכנית עוסקת רק בתוספות בנייה ולא מוסיפה יח"ד חדשות, כלומר אין פיצולי דירות, אבל היא מהווה מסגרת תכנונית שקופה ומהירה לתוספות והשלמות בינוי, במטרה לאפשר התאמות לצרכי האוכלוסייה, זאת, לצד שמירה קפדנית על איכות המרקם העירוני הבנוי.

סוגי ההרחבות האפשריות הם בחמש קטגוריות:

א - הרחבה במישור הדירה: הכוונה היא לסגירת ותוספת של מרפסות, סגירת חללים מבניים וסגירת חללים בין מהמישור החיצוני של המבנה ורשת (גריד) בנוי המרוחק ממנה. התכנית מאפשרת, באופן זה, תוספת של עד 25 מ"ר לדירה- בהתאם למקומות המצוינים בתכנית.

ב - הרחבה על גג המבנה: הכוונה היא לבניית תוספת חדר על גג המבנה, או חדר בחלל גג משופע, ללא תוספת יחידת דיור. התכנית מאפשרת, באופן זה, תוספת של עד 60 מ"ר לדירה.

ג - הרחבה בחפירה: הכוונה היא לתוספת חללים באופן המצריך פינוי עפר/חציבה. התכנית מאפשרת, באופן זה, תוספת של עד 60 מ"ר לדירה. למשל חציבת חדר נוסף בצלע ההר שהבניין צמוד אליו.

ד – הרחבה ואו תוספת של מרתף: הכוונה היא לתוספת מרתף לדירה בתוך קונטור (קווי גבולות הבניין) הבניין.

ה - מחסנים: התכנית מאפשרת הסבה של מחסן צמוד לדירה למגורים בשטח של עד 15 מ"ר, בכפוף להצגת מיקום חלופי למחסן. התוכנית תאפשר תוספת שטח של עד 8 מ"ר לטובת מחסן לגל דירה שלה לא נבנה מחסן. השטח בפועל שניתן יהיה להוסיף לדירה ייגזר מההנחיות הספציפיות המפורטות בתכנית לכל אפשרות הרחבה ולכל טיפוס בנייה. ייתכן שלדירה מסוימת במבנה ספציפי לא תתאפשר כל תוספת מכוח תוכנית זו.

 

יאיר דנון