(new)דיור מוגן 1/7/18
הרשות הפלסטינית תפצה קרובי הרוגי פיגוע בכביש 443 בשנת 2001

הרשות הפלסטינית תפצה קרובי הרוגי פיגוע בכביש 443 בשנת 2001

בית המשפט קבע כי משפחותיהם של שרון בן-שלום יניב בן שלום ודורון סוורי,שנהרגו בפיגוע בימי "אינתיפאדת אל אקצה", כשנסעו בכביש 443 - יפוצו ב- 62 מיליון שקל. בתמונה מחסום מכבים על כביש 443. צילום ארכיון

השופט המחוזי משה דרורי פסק היום כי הרשות הפלסטינית ומבצעי פיגוע שבו נרצחו שלושה יהודים ישראלים בכביש 443 יפצו את קרובי ההרוגים תפצה את התובעים בסך של 62 מיליון שקל.

להלן הודעת הנהלת בתי המשפט:

"מדובר בפיגוע ירי קשה שהיה בתחילת האינתיפאדה ביום 25.8.01, במוצאי שבת. התובעים נסעו ברכב, בכביש 443 בשובם מטיול באילת לביתם במרכז הארץ. רכב שבו נהגו המפגעים: אחמד טאלב מוצטפא ברגותי; מחמד רחמאן סאלם מצלח; חוסאם עקל רג'ב שחאדה; הייתם אלמותפק חמדאן; פארס צאדק מחמד ע'אנם; ועלי עליאן – "נצמד" לרכבם של התובעים. מתוך הרכב של המפגעים ירו המפגעים והרגו את שלושה המבוגרים שהיו ברכב: שרון בן-שלום ז"ל; יניב בן שלום ז"ל; ודורון סוורי ז"ל. שתי התינוקות שהיו ברכב, אפרת בן שלום ושחר בן שלום, ניצלו בכך שאימם שרון בן שלום ז"ל סוככה עליהן בגופה ונורתה בגבה. שתי היתומות גודלו מאז על ידי אחות אימם ובעלה, אודליה משה בן שלום ועצמון משה.

בפסק הדין נפרסה התמונה המלאה של הנזקים הפיזיים והנפשיים של כל קרובי המשפחה כולל ההורים של הנרצחים. נוגעים ללב היו מכתביהן של היתומות לאורך כל השנים ביום השנה לרצח הוריהן.

בקביעת גובה הפיצוי הביא בחשבון בית המשפט שיקולים רבים, ולבסוף קבע כי יש מקום להטלת פיצויים עונשיים בסך של 10 מיליון שקל לכל אחד מן העיזבונות של שלושת הנרצחים, 6 מיליון שקל לכל אחת מן היתומות ו-5 מיליון שקל לכל אחד מן ההורים של הנרצחים.

טענת התובעים כי יש לחייב את הנתבעים לשלם לכל אחד מן התובעים 20 מיליון שקל, בעקבות תיקון של תקנות האגרות, לפיו תביעת נזק בגין פעולות טרור ואיבה עד 20 מיליון שקל לכל תובע פטורה מאגרה – לא התקבלה, ונקבע כי במסגרת תיקון אגרות אין להסיק מהו רף הפיצוי הראוי.

כמו כן, לא התקבלה טענת התובעים לפיה יש מקום לחייב פיצויים ברמה של מאות מיליוני דולרים כפי שפסקו בתי המשפט בארה"ב, וזאת לאור ההבדל בין ישראל וארה"ב בתחום פיצויי הנזיקין.

טענת הנתבעים כאילו תנאי מוקדם לקבלת הפיצוי הוא החזר של הסכומים שקיבלו התובעים מהמוסד לביטוח לאומי במסגרת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970 – נדחתה, ונקבע כי כאשר מדובר בפיצויים עונשיים, זכאים התובעים, הן לפיצוי שנקבע בתיק זה והן לסכומים שמשולמים להם על ידי המוסד לביטוח לאומי על פי החוק האמור.

מאחר ויש הבדל בין מבצעי הפיגוע לבין האחריות השילוחית והאחרת של הרש"פ, נקבע כי מתוך סך 62 מיליון שקל תשלם הרשות הפלסטינאית 40% (24.8 מיליון שקל); ומבצעי הפיגוע ישלמו 60% (37.2 מיליון שקל). כמו כן נקבע כי הנתבעים על פי החלוקה הנ"ל ישלמו את שכר טרחת עורכי הדין של התובעים והוצאותיהם המשפטיות בשיעור 20% מן הסכום שנפסק".

יאיר דנון