(new)ויקטורי
בעיות תחבורה גם במודיעין עילית השכנה

בעיות תחבורה גם במודיעין עילית השכנה

מאות תלונות של תושבי מודיעין עילית על מערך התחבורה הציבורית הגיעו לוועדה לפניות הציבור של הכנסת שקיימה דיון בהשתתפות תושבי מודיעין עילית. התושבים מתלוננים על קריסה של מערך התחבורה העירוני אותו מפעילה חברת 'קווים' וגם טוענים כי היות ויש לעיר כביש גישה אחד נוצרים פקקים גדולים בכניסה לעיר.

את הדיון סיכם יו"ר הוועדה ח"כ אייכלר אשר הבטיח כי "הוועדה תפנה למשרד התחבורה ולגורמים הרלוונטיים על מנת להקל על הכשרת נהגים חדשים. בכך נוכל להגביר את תדירות יציאת הקווים אל התחנות וצמצום תופעת דילוגי האוטובוסים. כמו"כ עיריית בני ברק חייבת להכשיר חניון גדול מחוץ לעיר לטובת האוטובוסים שבאים מחוץ לעיר, או לאפשר נתיבי תחבורה ציבורית".

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21