(new)דיור מוגן 1/7/18
מבקר בלי שיניים

מבקר בלי שיניים

דוח מבקר המדינה על הרשויות המקומיות שהתפרסם השבוע שם לנו שוב מראה מול הפרצוף על היקפי השחיתות של רשויות המדינה והכל נעשה באור השמש ללא מורא. המבקר מצביע על עבירות בנייה, פגיעה חמורה במינהל תקין, מכרזים תפורים, זלזול בכספי ציבור ונפוטיזם מהזן החמור ביותר שהיה במקומותינו.

כך למשל מצביע המבקר על עיריית בית שמש שבה יש קרבה משפחתית בין 568 מעובדי העירייה מתוך 1,078 עובדים. למעלה ממחצית מעובדי העירייה רואים זה את זה בבוקר ואומרים זה לזה: "בוקר טוב דוד מיכאל", "מה שלומך גיסתי היקרה" וכו'. מעניין איזה שיחות מסדרון יש לעובדים האלה שרק כדי להתעדכן ברכילות המשפחתית משחיתים שעות יקרות מדי יום. מי צריך בכלל להדפיס הזמנות לחתונה/בר מצווה וברית מילה? פשוט עוברים במסדרונות העירייה ומודיעים על השמחה הצפויה במשפחה.

ישנן רשויות אחרות המופיעות בדוח המבקר שבהן הועברו כספים לעמותות המקורבות לראש הרשות המקומית, ויש אלף ואחת עבירות הנעשות בתאגידים העירוניים המעסיקות אלפי עובדים. קיצורו של דבר: שמח בעירייה.

מעניין מדוע כל כך הרבה אנשים רוצים מאוד לעבוד בשירות הציבורי כאשר התלונה שלהם לאחר ששובצו בדרך זו או אחרת במשרה המיוחלת היא שהשכר נמוך. אולי זה בגלל שהפריון של רבים מהעובדים בשירות הציבורי הוא נמוך מאוד, בגלל היציבות והביטחון התעסוקתי, שאפשר לגלוש באינטרנט במשך שעות ולדבר בטלפון עם כל העולם ואשתו ולעשות סידורים והחופשות וימי העיון והסדנאות ובעיקר בגלל שבשעה 3 או 4 כבר נמצאים בבית ללא גרם של דאגה שגוררים ממקום העבודה.

ו...כן. מבקר המדינה משקיע רבבות שעות עבודה, עם עשרות רבות של עובדים המתרוצצים בין הרשויות המקומיות, מחברים דוח עב כרס, מכנסים מסיבת עתונאים ומצביעים על הליקויים שלא לומר השחיתות ואז מה?

כלום!!!

יאיר דנון