(newsדיור מוגן 10.7.19
ותווי חניה חינם כבר קיבלתם?

ותווי חניה חינם כבר קיבלתם?

 העירייה משלימה את ההכנות לקראת החלת הסדרי החנייה החדשים במרכז העיר. לאור הביקוש הגדול הכולל יותר מ-9,000 פניות לקבלת תו חנייה, הודיעה העירייה כי האכיפה תחל רק לאחר מסירת תווי החנייה לכל הפונים. צילום דוברות העיריה

במהלך חודש אוקטובר הודיעה העירייה כי החנייה בחניונים העירוניים במרכז העיר, הסמוכים לפארק ענבה, חניון פארק ענבה והחניון בקצה שדרות עמק זבולון מול מתחם המסעדות "קפית" ו"ענבה" יהיו ללא תשלום לתושבי העיר בלבד (למבקרים תהיה החניה בתשלום). יתר החניונים יישארו פתוחים ללא תשלום, לכלל הציבור.

ההסדר החדש יאפשר לתושבים ליהנות מחנייה מסודרת ללא תשלום בחניונים העירוניים, זאת בהדבקת תו חנייה על שמשת הרכב. קבלת תו החנייה מתאפשרת רק באמצעות אתר העירייה או האפליקציה העירונית , בהם יש למלא טופס מקוון. לבקשה יש לצרף צילום של תעודת זהות יחד עם ספח וצילום של רישיון רכב וצילום של אישור קצין רכב על רכב שבחזקת התושב (מיועד עבור בעלי רכב ליסינג).

התו שמנפיקה העיריה לתושבים (צילום דוברות העיריה)

בעירייה ציינו כי במהלך החודש שחלף מאז הוכרז על מהלך זה, יותר מ-9,000 תושבים הגישו בקשות לקבלת תו חנייה עירוני. בשל הכמות הרבה של תושבים הפונים לקבלת התו, הוחלט בעירייה לדחות את תחילת אכיפת החנייה בחניונים אלה עד לסיום חלוקת תווי החנייה לכל אלפי התושבים.

כמו כן, לאור פניות התושבים הוחלט בעירייה כי לאחר קבלת אישור בדוא"ל מהעירייה על מילוי טופס תקין לקבלת התו, ניתנות לתושב מספר דרכים לקבלת התו מהעירייה: 1. קבלת התו בבניין העירייה. 2. קבלת התו במשרדי הגבייה של העירייה בקניון עזריאלי. 3. קבלת התו במשרדי מינהלת הרובה מכבים-רעות. 4. שליחת הדואר לתושב בדואר רשום. 5. שליחת הדואר לתושב בדואר רגיל. בדומה לתווי החנייה הניתנים לתושבים בערים אחרות, את תו החנייה, יש להדביק על השמשה הקדמית של כלי הרכב, מומלץ בצד ימין למעלה.

במקביל לתהליך זה תציב העירייה בחניונים האמורים תמרורי הנחייה המפרטים את הסדרי החנייה החדשים. בעירייה ציינו כי בדומה לתהליך הנעשה בכל הארץ, את התשלום עבור החנייה בחניונים ניתן יהיה לבצע באופן מקוון באמצעות האפליקציות "פנגו" ו"סלופארק" או באמצעות המכשיר "איזיפארק". החנייה בתשלום, עבור מי שאינו תושב העיר, תהיה בתעריף של 2.81 שקלים עבור כל שעת חנייה כאשר החנייה בתשלום תבוצע על פי הנחיות השילוט שיוצבו בכל חניון. מעיריית מודיעין מכבים רעות מדגישים כי בכל חניון יש לשים לב לשלטים והתמרורים החדשים בכניסות לחניונים העירוניים.

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ