(new)דיור מוגן 1/7/18
ללא גלימה

ללא גלימה

הכתבה ששודרה בתוכנית "עובדה" של אילנה דיין אודות האופן שבו ממנים אצלנו שופטים לבית המשפט העליון ולבתי משפט נמוכים יותר היא החותמת הסופית לכך שאין יותר פרות קדושות במקומותינו ושהכל נגוע בשחיתות ובפוליטיקה מהסוג הנמוך ביותר.

התמונה העגומה שהציגה "עובדה" בשבוע שעבר מרוקנת מתוכן את אמרתו המפורסמת של מנחם בגין ז"ל לפיה "יש שופטים בירושלים". בימינו אלה ניתן לומר שבירושלים יש רק פוליטיקאים וגם הם מהזן הנמוך ביותר שידעה כנסת ישראל מאז ומעולם.

מה שראינו בעיניים משתאות בתוכנית של אילנה דיין היה "שכונה". ראינו דילים, קריצות וכאפות בין מועמדים לכהונה המורמת מעם לבין אלה הממנים אותם. שמור לי ואשמור לך. חלק מהממנים את השופטים יכולים למצוא עצמם באולמו של השופט שמינו בדיון משפטי רגיל ואז אלוהים ישמור מה יעלה בגורלו של הצד שאינו בצד של השופט.

הדילים שנרקחו בכתבה קרובים יותר לסגירת עניינים במאפיה האיטלקית מאשר מנהל תקין ושקוף של המערכת המשפטית שלנו שעד כה היינו כל כך גאים בה.

מה הפלא שנשיאת בית המשפט העליון הנכנסת, אסתר חיות פרסמה בעקבות השידור הודעה חריגה מאוד לנשיאי בתי המשפט ובה כתבה שהתוכנית מעוררת דאגה ומציגה בפני השופטים מראה לא מחמיאה. הנשיאה חיות השתמשה בלשון הכי עדינה שיכלה למצוא במילון העברי כדי לומר בשפה עממית יותר לחבריה השופטים: חצינו קו אדום ואוי למערכת המשפט שאלה שופטיה.

אני עדיין סבור שרוב שופטי ישראל הגונים וישרים וכי מה שראינו הוא שוליים, אלא שהשוליים האלה נמצאים דווקא בקודש הקודשים של מערכת המשפט: בית המשפט העליון.

בפעם הבאה שאתם ניצבים בפני שופט תשתדלו לא להחסיר פעימה. הוא/היא לא מורמים מעם. ללא גלימה השופטים הם במקרה הטוב בדיוק כמוך וכמוני ואת הצדק תחפשו במקום אחר לא בבתי המשפט שלנו.

 

 

 

יאיר דנון