(new)ויקטורי
כבר לא ראשונים בגיוס

כבר לא ראשונים בגיוס

צה"ל פרסם את נתוני הגיוס ומודיעין שהיתה במקום הראשון בגיוס הבנים ירדה מקום ופינתה את הצמרת לגבעת שמואל. בקרב הבנות צנחנו למקום החמישי

צה"ל פירסם הלילה את נתוני הגיוס לשנת 2017 ומהם עולה כי העיר מודיעין איבדה השנה את הבכורה בקרב ערי מרכז הארץ לגבעת שמואל.

במה שמכנים בצה"ל "ליגת הגיוס" מתברר כי אמנם מבחינת שיעור הגיוס מודיעין וגבעת שמואל חולקות אותו נתון  - 89.4% החייבים בגיוס בקרב בני העיר אכן מתגייסים לצה"ל, אבל גבעת שמואל עוברת אותנו בנתוני המיצוי ללחימה בשתי עשיריות האחוז בלבד – 56.1% לגבעת שמואל לעומת 55.9% בלבד למודיעין. מבחינת המיצוי לקצונה כאן הפער גדול יותר בעוד שבגעת שמואל 16% מכלל המתגייסים הולכים לקצונה, במודיעין השנה רק 13.4% העדיפו להיות קצינים.

הנתונים מתייחסים לחייבי גיוס בלבד בני שנתון הגיוס של 2014 שמשתחררים השנה, מרביתם ילידי 1996. לעומת הנתונים בקרב הגברים, בקרב הנשים מודיעין ירדה בשני מקומות מהמקום השלישי לפני שנה למקום החמישי השנה, כאשר 82.2% הוא שיעור הגיוס בקרב בנות העיר החייבות גיוס ו- 12.7% מקרב הבנות הולכות לקצונה.

מבין בתי הספר שמהם מתגייסים הנערים והנערות ניתן לציין את תיכון מו"ר שרשם 100% גיוס בקרב הבנים ונמצא במקום החמישי בטבלה מבין בתי הספר הממלכתיים ובקרב הבנות מו"ר נמצא במקום הראשון עם 98.7% גיוס בנות לצה"ל ובמקום העשירי בטבלה בגיוס בנות נמצא עירוני ב' ע"ש רבין עם שיעור גיוס בנות של 98.6%.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20