(newנגריית עין ראפה 2/12/18
אולי זה יעצור את העבריינים

אולי זה יעצור את העבריינים

תמרורי חניות הנכים בעיר הוחלפו בתמונות של אנשים אמיתיים עם מוגבלות, כחלק מקמפיין "נגישות ישראל"

לפני מספר ימים הוצבו ברחבי העיר (ליד הקניון, מוסדות החינוך ובסמוך לבניין העירייה) תמרורים ייחודיים, בהם מצולמים אנשים עם מוגבלות במקום תמרורי חניות הנכים המוכרים.

מדובר בקמפיין יוצא דופן של עמותת "נגישות ישראל" בשיתוף עם משרד הפרסום ליאו ברנט, שמטרתו לעורר מודעות לנושא, לקראת היום הבינלאומי לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות שיחול ב-3.12. הקמפיין מתבסס על ההבנה שסמל הנכה הבינלאומי המצוייר על גבי התמרור, אינו מעורר אמפתיה ואינו מקושר לאדם בשר ודם, עם צרכים מיוחדים ומבקש להזכיר לנהגים את האנשים שמאחורי הסמלים.

על פי נתוני עמותת נגישות ישראל, מעל 180 אלף אנשים עם מוגבלויות בישראל נעזרים בתווי חניה לנכים. עבורם ועבור בני משפחותיהם זמינות חנייה זו הינה קריטית לניהול חיים נורמליים. חנייה במקום מרוחק מקשה עד מאד על ניידותם של אנשים עם מוגבלויות ואף מונעת מהם את היכולת להגיע למקומות מסויימים.

במקביל יש לא מעט עבריינים שחומדים את חניות הנכים. השנה ניתנו קרוב לעשרים אלף דו"חות על-ידי משטרת התנועה והרשויות המקומיות, בסכום מצטבר של כעשרים מיליו שקל, בגין חנייה לא חוקית בחניית נכים. במודיעין מעריכים כי במהלך השנתיים האחרונות ניתנו כ-300 דו"חות כאלה.

עברייני חניות הנכים מתחלקים לשניים: קבוצה ראשונה: נהגים הבוחרים להחנות בחניות נכים, על פי רוב מתוך מחשבה שאין בחנייה בחניית נכה נזק אמיתי. הקבוצה השנייה כוללת בני משפחות של אנשים עם מוגבלות הזכאים לתו נכה, המנצלים לרעה את תו הנכה וחונים בחניית נכים, גם כשבן המשפחה הנכה אינו ברכב.

עמותת "נגישות ישראל" פנתה למשרד התחבורה עם שורת דרישות למאבק בנושא ובהם הכפלת הקנס מאלף לאלפיים שקל, צמצום הזכאים – קביעת תבחינים כך שרק מי שבאמת מתקשה בהליכה יהיה זכאי לתו המקנה זכות לחניה בחניית נכים ולאפשר זיהוי תווי הנכה לפתיחת מחסומי חניה אוטומטית לטובת אלה שאין באפשרותם להפעיל את המחסום בהוצאת והכנסת הפתקית בכניסה לחניון וביציאה ממנו.

ראש העיריה חיים ביבס נרתם באופן אישי לקידום הקמפיין ואמר כי: "כולנו מכירים את התמרור שמסמן את חניית הנכים, אך לצערנו לא מעט אנשים בוחרים להתעלם ממנו. הכלל הוא פשוט: לא נכה, אל תחנה! חניית נכים היא אמצעי הכרחי לשמירה על זכותם של אנשים עם מוגבלות, לתפקוד שוויוני ועצמאי".

יובל וגנר, מייסד ונשיא עמותת נגישות ישראל: "לא יאמן שבשנת 2017 עדיין יש אלפי נהגים שמעזים וחונים בחניות נכים למרות קנס של אלף שקל ומבלי להתחשב בצורך של אנשים עם מוגבלות בחניות אלה. אני קורא לחברי הכנסת ולמשרד התחבורה לחבור ולשפר את חוק חנייה לנכים".

יאיר דנון