(new)ויקטורי
המתווכת הסתירה מידע מהקונים, והפסידה בגדול

המתווכת הסתירה מידע מהקונים, והפסידה בגדול

בית המשפט ברמלה דחה את תביעתה של מתווכת נדל"ן ממודיעין שניסתה להסתיר מידע מלקוחותיה בעסקת מכירת דירה, כדי להגדיל את דמי התיווך • התוצאה – המתווכת הפסידה הכל

לפעמים לא כדאי להיות חמדן ולבטח לא כדאי לנסות ולעקוף לקוחות בדרך לעוד כמה שקל כעמלת תיווך. את זה למדה על בשרה מתווכת ממודיעין, שתביעתה לקבל דמי תיווך מעיסקה נדחתה ע"י בית המשפט השלום ברמלה. הרשם נועם רף קבע כי המתווכת הפרה את חובת הנאמנות ללקוחותיה. בנוסף בית המשפט חייב את המתווכת לשאת בהוצאות המשפט בסך 8,000 שקל.

העיסקה, שמהלכיה החלו בשנת 2015 והסתיימה השנה, נחתמה לפני מספר חודשים והיא עוסקת בדירה ברחוב ישעיהו הנביא בשכונת הנביאים. הכל החל כאשר הקונה פנתה למתווכת וביקשה לרכוש דירה במודיעין. המתווכת סיכמה עם הקונה על דמי תיווך בגובה 2%, המתווכת מצאה דירה שבעליה דרש עבורה 1.88 מיליון שקל, אולם המתווכת והמוכר סיכמו כי המתווכת תביא קונה שיסכים לשלם יותר עבור הדירה וההפרש יגיע לכיסה של המתווכחת כתוספת.

לאחר זמן הביאה המתווכת לדירה את הקונה שהסכימה לשלם 1.9 מיליון שקל. בין הקונה למתווכת סוכם כי הקונה תשלם למתווכת 1.5% כעמלת תיווך בעיסקה. בסופו של דבר נמכרה הדירה תמורת 1.925 מיליון שקל, הרבה יותר מהסכום המקורי של 1.88 מיליון שקל שדרש הקונה בתחילה וזאת ללא ידיעת הקונה.

אבל משיחות שהתקיימו בין עורכי הדין של הצדדים התגלה לבסוף כי המתווכת מנעה מידע מהצדדים ואף נתנה לקונה הרגשה שהצעתה הראשונית נמוכה ויש לשפרה, כפי שאכן קרה בסופו של דבר. גם המוכר וגם הקונה סירבו לשלם למתווכת את עמלת התיווך.

לטענת המוכר (לפי פסק הדין) "התובעת (המתווכת) התקשרה פעמים רבות לב"כ הנתבע (המוכר) וניהלה מולו מו"מ על פרטי ההסכם בשמה של הנתבעת (הקונה), ללא ידיעתו או הסכמתו של הנתבע (המוכר), כאשר ב"כ הנתבע נהג לעדכן אותו ואף ביקש ממנו לבקש מהתובעת לחדול מכל עיסוק משפטי בקשר להסכם המכר".

עוד עולה מפסק הדין כי "בחודש אפריל 2015 הראתה התובעת לנתבעת את הדירה נשוא ההליך. הנתבעת ביקשה ליתן הצעת רכש בסך של 1,900,000 שקל. בשלב זה, התובעת חזרה אליה וטענה כי המחיר שהנתבע מוכן לרדת אליו הינו 1,950,000 שקל והיא תוכל להורידו לסך של 1,925,000 שקל. לאחר שכנועים כבדים מצד התובעת, הסכימה הנתבעת למחיר האמור. לאחר הפגישה עם הנתבע, התברר לנתבעת כי הצעת הרכש תמורת הסך של 1,900,000 שקל שמסרה הנתבעת לתובעת, כלל לא הועברה לידיעתו של הנתבע. לדבריה, הנתבע אמר לה שהיה מוכן לחתום על העסקה גם במחיר של 1,900,000 שקל."

בפסק הדין כותב הרשם רף: "רק ביום 14.5.15 ולאחר שהנתבע יצר קשר עם ב"כ הנתבעת בעסקה, עו"ד מיטל ברקן, ושוחח עמה ארוכות, הבין הנתבע לתדהמתו את הפעולות אשר ביצעה התובעת וכן שלא היתה הגורם היעיל בקידום העסקה. משהבין המבקש שאלו פני הדברים יזם בעצמו פגישה, אשר בסופה נחתם ההסכם בין הצדדים לעסקה".

בפסק דינו מציין הרשם רף כי "התובעת התערבה בהליך המו"מ המשפטי שהתנהל בין הצדדים ובעשותה כן הפרה את הוראות חוק המתווכים ומקרקעין, התשנ"ו – 1996 (להלן: "החוק"). משכך, היא אינה זכאית לתשלום שכר טרחה". הוא מציין עוד כי "בהתאם לראיות אשר עמדו בפני הגעתי למסקנה כי התובעת פעלה למקסום שכר טרחתה מהנתבעים וכל זאת על פני חובתה לפעול בנאמנות, הגינות, מיומנות ובדרך המקובלת כלפי הנתבעים".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20