(new)לייזר ליין 24.1.19
מועצת העירייה אישרה פתיחה נרחבת של עסקים בשבת

מועצת העירייה אישרה פתיחה נרחבת של עסקים בשבת

בכך הבטיחה למעשה מודיעין ששר הפנים דרעי לא יוכל לחשק את המסחר בשבתות באמצעות חוק המרכולים. מויש לוי סגן ראש העיר חובש הכיפה הצביע בעד כל סעיפי החוק פרט לסעיף המסחר בפארק הטכנולוגי ובמרכז עינב

עכשיו זה סופי ורשמי: גם מודיעין הבטיחה לעצמה שבתי עסק בתחומה יוכלו להיות פתוחים בשבתות ובחגים, במגבלות מסויימות, גם אם חוק המרכולים הממשלתי יעבור בכנסת בקריאה סופית.

אתמול (רביעי) אישרה מועצת העיר את התיקונים לחוק העזר העירוני המבטיחים את פתיחתם של בתי עסק בשבתות בכפוף למגבלות מסויימות, ובכך למעשה חישקה מודיעין שהלכה בעקבות ראשון לציון וגבעתיים שקדמו לה, את דרעי ואת החקיקה הממשלתית שתחייב סגירת בתי עסק בשבתות.

ההצבעה התקיימה בנפרד לכל אחד משמונה סעיפי החוק כך שתוצאות ההצבעה השתנו בהתאם להצבעה בכל סעיף וסעיף, אולם ככלל התוצאה נעה בסביבות 12-13 תומכים מחברי הקואליציה וכן אבי אלבז מהאופוזיציה, מול 4-5 מתנגדים מקרב חברי המועצה הדתיים, בכל פעם בהתאם לסעיף שעלה להצבעה.

סגן ראש העיר אילן בן סעדון ששוהה בחו"ל היה הנעדר היחיד מהישיבה. מבין חברי המועצה הדתיים, מויש לוי סגן ראש העיר תמך בכמעט כל הסעיפים המאפשרים מסחר בשבת, והתנגד רק לסעיף שאיפשר מסחר בפארק הטכנולוגי ובמרכז עינב.

"אני ושב במועצה עבור כל תושבי העיר וצריך לחשוב גם איך למצוא פתרון לצרכים שלהם" הסביר מויש את תמיכתו ברוב סעיפי החוק, "החלק החשוב היה המסחר בליגד ובעינב ולזה התנגדתי. אני אישית כמובן לא אשב בבתי קפה שפתוחים בשבתות אבל אני מבין את התושבים", אמר לוי.

שחר מי און (יש עתיד) דרש בדיונים על נוסח התיקונים שבשבתות יוכלו בתי העסק להיפתח באזורים מסויימים כבר בשעה שש בבוקר במקום בשעה 10:00 כפי שצויין בנוסח המקורי "מועצת העיר עשתה הערב צעד משמעותי לשמירת האופי המיוחד של העיר מודיעין" אמר מי און.

לעומתו חבר המועצה מיכאל חרל"פ שהצר על אישור התיקונים ואמר כי "תמיד כואב לנו שיש חילול שבת", הצליח להוציא מרשימת העסקים הפתוחים במרכז העיר (מע"ר) את בתי המסחר כגון חנויות בגדים, נעלים, צעצועים, בשמים ועוד, בניגוד לניסוח בטיוטה הראשונית של התיקונים "זה הישג גדול שיקטין את חילול שבת ההמוני בכך שרק בתי אוכל ובתי עינוגים יהיו פתוחים במע"ר בשבתות ולא חנויות אחרות".

יאיר דנון