ביבס22.10.18
עיריית מודיעין תבנה בעצמה מכללה בעיר

עיריית מודיעין תבנה בעצמה מכללה בעיר

העירייה החליטה להפקיע מרשות מקרקעי ישראל את המגרש במרכז העיר שהליך שיווקו ליזם שאמור להקים עליו מכללה, נכשל מספר פעמים • העירייה תשקיע 50 מיליון שקלים מכספה והמכללה שתעבור לעיר תוסיף 30 מיליון שיקוזזו משכר הדירה שתשלם

לאחר ארבע שנים של ניסיונות חוזרים ונשנים (שנכשלו) לשווק את מגרש 202 שבמרכז העיר מול תחנת הרכבת מודיעין מרכז, מגרש שנועד להקמת מוסד אקדמי בעיר, נמצא סוף סוף פתרון שאושר בידי חברי מועצת עיריית מודיעין בישיבה בשבוע שעבר. על פי המתווה שאושר תוציא העירייה את המגרש מידי רשות מקרקעי ישראל ותשווק אותו בעצמו לאחר שתבנה עליו את המרכז האקדמי הנכסף.

ביום רביעי האחרון דנה מועצת העיר בבחירת המתווה להקמת מוסד אקדמי בעיר, מתוך שלוש חלופות שהוצעו לחברי המועצה. החלופות גובשו לאחר הליך בדיקה מעמיק שערכה ועדה מיוחדת מטעם העירייה, שהוקמה לצורך כך. בוועדה נמנים חברת המועצה ומחזיקת התיק להשכלה גבוהה, הילה בן אליעזר, המנכ"ל, יורם כרמון, המשנה למנכ"ל, גיא עידו, היועצת המשפטית, דנה טוכלר חפץ וגזבר העירייה, רם סידיס.

כזכור מדובר בהקמת מבנה המיועד למוסד אקדמי שיוקם בשטח של כ-8,000 מ"ר, כשההשקעה הנדרשת מגיעה לכ-80 מיליון שקלים, כאשר המוסד האקדמי שייבחר יהיה מוכר על ידי המל"ג, כלומר הוא יעבור באופן מלא לפעול בעיר.

את החלופות שהועלו לבחינת חברי המועצה הציגו היועמ"ש של העירייה, דנה חפץ-טוכלר וגזבר העירייה, רם סידיס. הצגת החלופות כללה את המשמעויות הכלכליות וכן המשפטיות, של אופן ההתקשרות וההיתכנות של הקמת מוסד אקדמי בעיר בכל חלופה.

החלופה המועדפת שנבחרה על ידי חברי מועצת העיר הינה על פי מתווה לפיו העירייה תקצה את שטח המקרקעין כלומר מגרש 202 והיא, העירייה גם תקים את מעטפת המבנה והתשתיות, בהשקעה מוערכת של 50 מיליון שקלים מכספי העירייה, כאשר המוסד האקדמי שייבחר לעבור למודיעין, ישלים את עבודות הבינוי והתאמת המבנה לצרכיו בהשקעה של כ- 30 מיליון שקלים.

המשמעות של חלופה זו שנבחרה הינה, שהעירייה תהיה בעלת המבנה, כשהסכום שהעירייה תשקיע כאמור כ-50 מיליון שקלים, יגיע מקרנות הרשות. המוסד האקדמי יקבל זכויות שימוש בחכירה לתקופת התקשרות של 25 שנים ושתי תקופות נוספות, של עשר שנים כל אחת ובסה"כ 45 שנים, המהוות התקופה המקסימלית בחוק.

הגוף האקדמי שייבחר, ויהיה בעל  כל האישורים הנדרשים על ידי המל"ג. כדי לאפשר לגופים אקדמאים לעמוד במטלה הכספית, אישרה מועצת העיר כי במהלך 25 השנים הראשונות תשלם המכללה לעירייה שכ"ד שנתי  שממנו תקוזז העלות של 30 מיליון השקלים שהגוף הזוכה השקיע בהקמת המכללה, כאשר ב-20 השנים לאחר מכן, ישולם לעירייה שכ"ד ריאלי על המבנה.

בעירייה ציינו כי מתווה כזה מאפשר לעירייה לתת פטור מאגרות והיטלים, שכן העירייה היא הגוף הבונה, ללא תמורה או בתמורה סמלית וכן עם אישור המועצה ניתן גם פטור ממכרז.

חלופה זו שנבחרה, לעומת החלופות האחרות שהוצגו, הומלצה על ידי הוועדה כחלופה בעלת ההיתכנות הגבוהה ביותר. בחלופות האחרות שנבדקו הוחלט כי היתכנותן יחסית נמוכה, למשל, בחלופה לפיה המתווה יהיה בדרך של B.O.T שמבוססת על התקשרות עם יזם עסקי שהיה אמור להשקיע את כל 80 מיליון השקלים, והיה עליו להיות בעל יכולת פיננסית ותפעולית מוכחת וגבוהה. אישור הליך שכזה הוא ארוך ומורכב ומצריך אישור כפול של שר הפנים וגם שר האוצר.

בחלופה נוספת שנבחנה, לפיה יוקצה רק שטח המקרקעין ללא בניית העירייה, קבעה הוועדה כי רמת ההיתכנות נמוכה לאור שני המכרזים שפורסמה בשנים האחרונות להקמת מוסד אקדמי, המלמדים על קושי רב במציאת גוף אקדמי, שיגייס את מלוא הסכום של 80 מיליון שקלים.

בחירת החלופה ע"י המועצה מהווה אור ירוק להתחלת תהליך ההקצאה של המקרקעין והמבנה, הליך זה שהינו פומבי יאפשר לכל מוסד אקדמי שיעמוד בתנאים, לגשת להקצאה.

יאיר דנון