(new)ויקטורי
המספרים לא משקרים

המספרים לא משקרים

בפעם הראשונה בהיסטוריה נחשפת טבלת הציונים המלאה של תיכוני מודיעין, הודות לעתירה ארצית שהגישה העמותה לחופש המידע • התמונה הכללית טובה ומצביעה על שיפור מתמיד • את הרשימה סוגרים ב"ברנקו וייס" ו"הדמוקרטי"

משרד החינוך פירסם את כלל ציוני הבגרויות לשנת 2016 במקצועות השונים בבתי הספר התיכוניים, בעקבות עתירה לבית המשפט של העמותה לחופש המידע. מהנתונים עולה כי כמעט שלושה רבעים מכלל ציוני התלמידים במודיעין היו גבוהים מ-80. מבט כולל יותר מגלה כי ממוצע ציוני בגרויות התלמידים בעיר נמצא בעלייה מתמדת.

אנגלית, מתמטיקה ומדעים

74% מציוני הבגרות בבתי הספר הינם מעל 80. כך למשל, במקצוע המתמטיקה בחמש יחידות, מרביתם של בתי הספר עם ממוצע מרשים הגבוה מ-90. ישיבת בני עקיבא מדורגת במקום הרביעי בארץ עם ציון ממוצע של 93.7, תיכון מו"ר עם ממוצע 90.27, עירוני ב' עם ממוצע 88.09, עירוני א' עם ממוצע 90.72, אולפנת בני עקיבא עם ממוצע 90.41, עירוני ג' עם ממוצע 90.88, יחד עם ממוצע 81.26 ועירוני ד' עם ממוצע 92.08.

במקצוע האנגלית 5 יחידות תיכון מו"ר עם ממוצע 89.41, עירוני ב' עם 89.5, עירוני א' עם 86.94, אולפנת בני עקיבא עם 83.3, עירוני ג' עם 88.7, ישיבת בני עקיבא עם 92.3, תיכון יחד עם 88.4, הדמוקרטי עם 89.19.

במדעי המחשב 5 יחידות, כלל בתי הספר עם ממוצע הגבוה מ-90 : עירוני ב'  עם ממוצע 93.5 , תיכון מו"ר עם 94.72, עירוני א' עם ממוצע 92.84, עירוני ג' עם ממוצע 91, ישיבת בני עקיבא עם ממוצע 91.68, תיכון יחד עם ממוצע 90.12.

גם במקצוע הפיזיקה 5 יחידות הממוצע גבוה בקרב מרבית בתי הספר בעיר: תיכון מו"ר עם 88.3, עירוני א' 86.68, עירוני ב' עם ממוצע 91.79, עירוני ג' 86.21, ישיבת בני עקיבא 88.21, עירוני ד' 87.36.

מקצועות "הומניים"

גם במקצועות ה"הומניים" בבתי הספר ניכר שממוצע הציונים גבוה מ-80. כך למשל בתנ"ך עירוני ב' עם 82.26, תיכון מו"ר עם 83.56, עירוני א' עם 80.13, אולפנת בני עקיבא עם 88.5, עירוני ג' עם 81.08, ישיבת בני עקיבא עם 85.63, "יחד" עם 80, ותלמידי "הדמוקרטי" עם ממוצע של 77.38. במקצוע ספרות - תיכון מו"ר עם 88.17, עירוני ב' עם 80.03, עירוני א' 77.16, אולפנת בני עקיבא 93.69, עירוני ג' 75.56, "יחד" עם 90. 

נקודת התורפה מסתמנת במקצוע "הבעה עברית", שם תיכון מו"ר השיג ממוצע של 79.6, עירוני ב' – 76.8, עירוני א' – 77.7, עירוני ג'  - 78.4 ו"הדמוקרטי" עם ממוצע של 75.3.

המגמות הייחודיות

במגמות ייחודיות מתבלטים בתי הספר של מודיעין בממוצע ציונים גבוה. כך למשל בתיאטרון  - תיכון מו"ר עם ממוצע בגרות 5 יחידות 90.19, עירוני ב' עם 87.89 ועירוני ד' עם 85.38. במחול עירוני א' עם 91.57, בתכנות 96.37. מגמת תכנות בתיכון מו"ר עם ממוצע 100 ובעירוני ב' 98.53, עירוני ב' עם ממוצע 84.3 בחינוך גופני,  89.72 בערבית. תיכון יחד עם ממוצע 91.47 בערבית. עירוני ד' עם ממוצע 89.86 במערכות אלקטרוניקה ותיכון מו"ר עם ממוצע 96.67 במקצוע בקרת מכונות 5 יחידות. תיכון יחד עם ממוצע 81.68 במחשבת ישראל.

מי שעולה ומי שלא

עיון מעמיק בנתונים מוכיח כי ניתן להגיד שציוני הבגרויות בתיכוני העיר נמצאים בעלייה מתמדת לאורך שלוש השנים האחרונות, כמעט בכל מקצוע ובכל תיכון. כך למשל בתיכון מו"ר עלה ממוצע ציוני הבגרות במהלך ארבע השנים האחרונות כמעט בכל מקצוע, למעט כלכלה. עליות מרשימות במיוחד נרשמו בתיכון מו"ר בממוצע ב-5 יח"ל במתמטיקה – שעמד בשנת 2013 על 82.3 וב-2016 עלה ל-90.2. גם בפיזיקה רשמו בתיכון מו"ר עלייה מרשימה, מ-83.3 ב-2013 ל-88.3 ב-2016. גם בתיכון עירוני ב' נרשמו תוצאות דומות. כך למשל ממוצע הבגרות באנגלית 5 יחידות לימוד עלה מ-85.8 בשנת 2013 ל-89.5 ב-2016. בתיכון 'יחד' נרשמה עלייה של כמעט 6 נקודות בבגרות בפיזיקה, לעומת הציון הממוצע בשנת 2015 שעמד על 71.7.

מבין בתי הספר התיכוניים בעיר נמצאים בתחתית רשימת ההישגים תיכון ברנקו וייס והדמוקרטי, כל אחד מסיבות שונות. למרות זאת גם בברנקו וייס רושמים עליות בממוצעי ציוני הבגרות בשנים האחרונות. כך למשל נרשמה עלייה בבגרות במתמטיקה מציון ממוצע של 65.3 בשנת 2013 ל-72.3 בשנה שעברה. גם בספרות רשמו תלמידי ברנקו וייס עלייה של כמעט שבע נקודות במהלך אותן שנים.

"נתקן את המקומות החלשים"

מויש לוי, מחזיק תיק החינוך, אמר לאחר פירסום הנתונים: "הרשימה המפורטת של ציוני הבגרות בבתי הספר השונים, מהווה בעיקר כלי עבודה עבורנו על מנת להמשיך לטפח את נקודות החוזקה ולתקן את הנקודות החלשות. עבודה יום יומית זו של צוותי החינוך עם מינהל החינוך ומשרד החינוך, הביאה את מודיעין מכבים רעות להיות עם מערכת חינוך שהיא מהטובות בארץ. כפי שעשינו עד היום, נמשיך לפתח את המצוינות הפדגוגית לצד חינוך לערכים, לתרומה ולהתנדבות, על מנת שהבוגרים שלנו יהיו אנשים ואזרחים טובים".

ראש העירייה חיים ביבס אמר: "כל בית ספר ובית ספר בעיר פועל על פי אותו חזון חינוכי אותו אנו מתווים לפיו, יש להכיל כל ילד ולדאוג למלוא מימוש הפוטנציאל הקיים בו. ההתבוננות הממוקדת בממוצע הציונים בכל בית ספר מלמדת יותר מכל על השקעת משאבים עצומה שמניבה ממוצע ציונים גבוה ומרשים, ללא הבדלים משמעותיים בין בתי הספר, לכאן או לכאן".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20