(new)ויקטורי
הכינו את כרטיס ה"רב קו"

הכינו את כרטיס ה"רב קו"

מודיעין נכללת ברפורמת מוניות השירות שפירסם משרד התחבורה • אם יימצאו זכיינים – קווים לירושלים ולתל אביב אמורים לפעול גם בשבתות

(צילום: דרור אבי, ויקיפדיה)

משרד התחבורה סולל את הדרך להפעלת מוניות שירות במודיעין, לפחות באופן תיאורטי. השבוע פירסם המשרד את תוכנית הרפורמה הארצית שלו בנושא, לפיה יפעלו גם במודיעין קווים של מוניות שירות, בתעריף של תחבורה ציבורית.

יש לציין כי מדובר בתוכנית בלבד ובמתן הרשאה של משרד התחבורה להפעלת קווים כאלה. כדי שמוניות שירות (וממנה החוצה) יפעלו  במודיעין יהיה צורך גם בזכיינים שיראו בכך היתכנות כלכלית ויפעילו את הקווים האלה. שאלה חשובה נוספת היא הפעלת השירות בשבתות. לאחר הפירסום פנו למשרד התחבורה כלי תקשורת רבים בשאלה זו. גם "מודיעין News" פנה למשרד התחבורה ולא קיבל תשובה. מכך אפשר להסיק שקווי מוניות השירות יפעלו כמקובל עד היום במקומות אחרים בארץ – גם בסופי שבוע.

במשרד התחבורה מבהירים כי במקומות שבהם יפעלו מוניות שירות – ניתן יהיה להשתמש בכרטיסי "רב קו".

מדובר בשלב זה על שני קווים - לירושלים ולתל אביב. הקו לירושלים ייצא מתחנת האוטובוסים המרכזית בעיר, דרך כביש 443 ויעבור דרך בית החולים הדסה הר הצופים, האוניברסיטה העברית בהר הצופים ויגיע לרחוב הנביאים בירושלים סמוך למכללת הדסה. גם הקו לתל אביב יצא מכיכר התחבורה ובתל אביב יעבור בתחנת ההגנה, רכבת מרכז, קניון עזריאלי, הקריה, בית החולים איכילוב ומשם עד למסוף התחבורה ברידינג.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20