(new)ויקטורי
החלו העבודות להקמת שכונת מורשת

החלו העבודות להקמת שכונת מורשת

העבודות לסלילת דרכי הגישה והתשתיות בשכונה החדשה מתבצעות בידי החכ"ל, כאשר על פי התכנון ייבנו במורשת 4,200 יחידות דיור

(צילום: דוברות העירייה)

שכונת מורשת יוצאת לדרך: אתמול (ראשון) החלו העבודות להקמת השכונה בחדשה במודיעין, הממוקמת ממערב לשכונת אבני חן (קייזר) ומעבר לכביש 3 העירוני.

דחפורים וטרקטורים החלו בפריצת הדרכים שיובילו לשכונה החדשה, כאשר במקביל החלו העבודות להקמת תשתיות השכונה בהובלת החברה הכלכלית. לאחר סיום עבודות הקמת התשתיות ייכנסו לאזור החברות הקבלניות זכו במכרזים להקמת יחידות הדיור.

שכונת מורשת, שתתפרש על פני שטח של למעלה מ-1,600 דונם, עתידה להיות השכונה הגדולה בעיר ותאכלס 4,200 יחידות דיור. 3,614 יחידות מהן יהיו יחידות דיור בבנייה רוויה, כאשר 70% ממספר זה (2,529) מיועד לדיור בר השגה במנעד של שלושה, ארבעה וחמישה חדרים. לפחות 20% מהן, כ-505 יחידות דיור, מיועדות לתושבי העיר.

בשכונה ייבנו חמישה בתי ספר וכ-25 גני ילדים בעלות מוערכת של 600 מיליון שקל, כאשר לצידי הכבישים ייבנו שבילי אופניים. השכונה תכיל 31 מתחמי מגורים, כאשר בכל אחד מהם יהיו בין 49 -216 יחידות דיור.

נכון להיום, מפת הבנייה בעיר כוללת השלמת בניית יחידות הדיור בשכונות הקיימות בעיר (כרמים, מוריה והציפורים), תכנית המע"ר של העיר הכוללת כ-1440 יחידות דיור ו-1850 יחידות דיור של שכונת נופים. כעת הצטרפה שכונת מורשת לעבודות ההקמה עם 4,200 יחידות דיור ובעתיד תצטרף גם שכונת גבעת שר עם 6,000 יחידות דיור.

תכנית הקמת שכונת מורשת היא כידוע חלק מהסכם הגג שנחתם בחודש ינואר 2014, בין רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון עם עיריית מודיעין. על פי ההסכם השכונות העתידיות של העיר יפותחו על ידי העירייה באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח העיר, כאשר למעשה שכונת מורשת היא השכונה השלישית שיוצאת לפועל אחרי שכונת נופים ומרכז העיר והשדרה המרכזית. הסכם הגג קובע כי תקציב הפרויקט יתנהל כתקציב פיתוח, במשק כספי סגור, לטובת פיתוח העיר בלבד והוא אינו תלוי בתקציב המדינה או באישורה. רשות מקרקעי ישראל תעביר לעירייה, על פי שלבי הביצוע, את התקציב לטובת פיתוח השכונה הנאמד במאות מיליוני שקלים. במסגרת ההסכם, העירייה תקבל על עצמה את תכנון וביצוע מוסדות הציבור בהתאם ללוחות הזמנים, כך שבניית מוסדות הציבור המהותיים לאכלוס כמו בתי ספר וגני ילדים, תסתיים במקביל לאכלוס השכונה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20