(new)לייזר ליין 24.1.19
בית המשפט מנע הפעלת "שוק רמלה-לוד" בשילת

בית המשפט מנע הפעלת "שוק רמלה-לוד" בשילת

מפקד משטרת מודיעין קיים ליזם שימוע מיוחד והציג לשופט צבי דותן את מסקנתו: "הפעלת השוק עלולה להיות סכנה לציבור" • השופט קיבל את הטענה אך הורה למשטרה להציג ליזם בתוך שנה את הטענות נגדו כדי שיוכל להתמודד איתן

עתירה מינהלית שהגישו יזמים נגד משטרת ישראל ומרחב השפלה ונגד המועצה האזורית חבל מודיעין נדחתה וכך לא יופעל בשילת "שוק רמלה לוד". לפני שנדחו בבית המשפט שמעו היזמים מהמועצה האזורית ומהמשטרה כי בקשתם להפעיל שוק כזה נדחית משום שאחד היזמים הוא בעל עבר פלילי וכי מעורבותו בפעילות כזו "עלולה לסכן את הציבור".

המשטרה הציגה בפני השופט צבי דותן חומר מודיעיני חסוי ובעקבותיו דחה השופט את העתירה, אך הורה כי בתוך שנה יהיה על המשטרה להציג בפני העותרים את חומר החקירה החסוי. זאת כדי שאלה יוכלו להתמודד עם המידע החסוי (או שהמשטרה תסיר את התנגדותה).

רקע

ביולי 2016 פנו מספר יזמים למועצה האזורית בבקשה לקבל היתר להפעיל "שוק רמלה לוד" בשילת בימי שני, מהבוקר ועד אחר הצהריים. בתוך זמן קצר התקבלה מהמועצה תשובה שהבקשה נדחית, בשל התנגדות משטרת מודיעין. צויין כי המשטרה מתנגדת לבקשה שכן "הנ"ל אינו עומד בתבחיני המשטרה, הנ"ל קושר עצמו בתחום האלימות".

היזם שכר את שירותיו של עוה"ד ד"ר ניסן שריפי, שפנה למשטרה וטען כי "העותרים מנהלים רשת של שווקים ברחבי הארץ וכי הם אינם מעורבים בתחום האלימות, וכי ככל שקיים חשד כלשהו כלפיהם, מבוקש כי הדבר יוצג בפניהם והם יראו כי אין לכך שחר". שריפי שלח למשטרה העתק של פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה לגבי "שוק רמלה לוד" בנתניה שאותו מפעילים העותרים, וכן פרוטוקול בתיק אחר, בעניינו של היזם שהפעיל שוק במתכונת דומה בקרית גת. לקינוח של שריפי מסמכים המראים כי העותרים מעסיקים שוטרים בשכר עבור "שוק רמלה לוד" שהם מפעילים בנתניה.

המידע המסווג שהוצג לשופט

ומהו אותו מידע שמסרה המשטרה ושמנע את מתן היתר הפעלת השוק? בפסק הדין מצוטטים דברים שכתב קצין המודיעין של מרחב שפלה, רפ"ק טימקובסקי, בדצמבר 2016: "העותר 2 הוא בעל עבר פלילי ולפי מידע מודיעיני היה מעורב, גם בעת האחרונה, בפעילות פלילית. הוא קשור לארגוני פשיעה, אלימות ורכוש – כולל פעילות משטרתית כנגדו, הכוללת חיפושים ומעצרים. פעילותו היא אקטואלית ומתייחסת לשנת 2016. לכן המלצתנו היא שלא להנפיק לו רישיון לעסק, במיוחד כשמדובר בעיסוק עם אוכלוסיה האזרחית בשוק אשר עלולה להיפגע כתוצאה מפעילותו הפלילית של הנדון. תפקידנו – למנוע מגורמים העוסקים בפעילויות פליליות הקשורות לארגוני פשיעה, אלימות ורכוש – להתקרב לאזרחים נורמטיביים, אלא להיפך – להרחיקם מהם".

היזם הגיב לטענות המשטרה: "אני הרבה שנים לא קשור לזה. אני מנהל עסקים כרגיל, אני לא נוגע בשום דבר של  פשע. אני עובד, יש לי חברה של משקאות ושווקים. יש לי בבאר שבע, אשקלון, נתניה, היה לי בבנימינה, זה עסק של 15 שנה, בחיים אף אחד לא בא לפגוע בי, ירה עליי או דקר אותי. אני לא יודע מה הם הציגו מידעים. אני לא נוגע ולא מתעסק בפשע. אם יש מידעים - שישימו אותי מול ביהמ"ש וביהמ"ש יחליט אם נכון או לא נכון".

השימוע שלא עזר

בשלב זה הציע השופט למשטרה לקיים שימוע ליזם. את השימוע ערך מפקד תחנת מודיעין, סנ"צ אלעד קליין. בשימוע הוצגו בפני היזם שתי פרשיות: האחת מינואר 2017 ולפיה היזם "ביחד עם אחר מנהלים את הימורי ה'בטים' (הימורים בספורט) בקרית גת". האחרת מיולי 2017 ולפיה היזם ואחרים "מנהלים ספינת הימורים עם רולטה ומשחקי קלפים". כמו כן נטען בפניו כי בעברו הרשעות בעבירות זיוף, טיפול רשלני בתרופות, הונאה בכשרות, איומים, וקבלת דבר במרמה. 

לאחר השימוע כתב קליין חוות דעת: "הידיעות המודיעיניות שהוצגו בפני והמרשם הפלילי של מר (השם שמור במערכת) מצביעים כי פתיחת העסק על ידי המבקש עלולה להוות פגיעה בשלום הציבור".

על חוות הדעת הזו כתב השופט כך: "דעתי היא כי החומר המפורט לעיל, כאשר הדגש הוא בעיקר על הדו"ח המודיעיני שהוצג (שכן, ההרשעות הן ברובן ישנות עד ישנות מאוד), די בו כדי שלא להתערב בהחלטת המשטרה". אך כאמור – את פסיקתו סייג בחיוב המשטרה לתת תשובות לעותר או לבית המשפט – בתוך שנה.

תגובת היזם

עו"ד ד"ר ניסן שריפי מסר כך: "פסק הדין שניתן ע"י בית המשפט המחוזי הינו שגוי. בימים אלה צוות עורכי דין במשרדנו עמל על ערעור לבית משפט העליון. טובים סיכוייו של פסק הדין להתהפך, שכן אין כל עילה לאסור על (השם שמור במערכת) או על כל חברה בניהולו לנהל עסק במדינת ישראל. לא ייתכן שעל סמך שמועות יימנע מאדם לעסוק בעיסוק כלשהוא במדינה מתוקנת".

יאיר דנון