(new)לייזר ליין 24.1.19
כבודו, אני מתנגד!

כבודו, אני מתנגד!

כל ההתנגדויות לתוכנית הרחבות הבנייה במודיעין כבר נמסרו, וכעת מתחילה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לדון בהן • ההחלטות יימסרו ישירות למי שהגיש אותן – בדואר רשום

בשבוע שעבר הסתיים מועד הגשת ההתנגדויות לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בנוגע לתוכנית המתאר להרחבות בנייה בעיר.

בנובמבר אישרה מועצת העיר את התוכנית המתאר להרחבת בתים בעיר. התוכנית, שהוכנה על ידי משרד האדריכלים של נעמה מליס בשיתוף מינהל  ההנדסה בעירייה, נועדה לאפשר מסגרת תכנונית מהירה ושקופה לתוספות בנייה בהתאם לצרכי האוכלוסייה, זאת בהתאם לקריטריונים שנקבעו בה. כך למשל תאפשר התוכנית סגירת מרפסות עורפית, הוספת חדרים על גגות המבנים וניצול חללים כלואים, כמו מרתפים או עליות גג, בהתאם להוראות שבתוכנית.

משהושלמה והופקדה התוכנית ניתנה אפשרות (במהלך החודשיים האחרונים) לכל אדם שמרגיש עצמו נפגע ממנה להגיש התנגדות. כעת, משהסתיימה תקופת ההפקדה, תדון ועדת המשנה בהתנגדויות כאשר כל החלטה תימסר למתנגדים בתום דיון מקיף בנושא, בדואר רשום.

על פי הנוהל, אדם שהתנגדותו לתוכנית נדחתה רשאי להגיש ערר. במקרה הנוכחי זכות הערר היא אוטומטית ויש להגישו לוועדת הערר המחוזית בתוך 15 יום מהמועד שבו נודע למתנגד על החלטת הוועדה המקומית. ככל שיוחלט, בעקבות הדיון בהתנגדויות, להטמיע שינויים בתוכנית. השינויים יתפרסמו לפרק זמן של כשבועיים לצורך מתן אפשרות לאנשים להתנגד לשינויים החדשים.

בעירייה ציינו כי תהליך זה עשוי להיערך מספר שבועות ולאחר שיינתן תוקף לתוכנית ניתן יהיה להגיש בקשות להיתר בנייה בהתאם להליך הקבוע בתוכנית.

ראש העיריה חיים ביבס מסביר: "התהליך המקצועי שאנו מקיימים בשנים האחרונות, לתכנון עתידה של מודיעין מכבים רעות, הולך ונשלם. העבודה שנעשתה בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים לרבות התושבים והעמותות הירוקות, בצורה שקופה ומסודרת נועדה עבור עתיד ילדינו ובמטרה ליצור עיר גדולה ובריאה המשלבת קידום ערכי הטבע עם מערכת שירותים ציבוריים ענפה שתספק לתושבים את כל הצרכים שלהם, פה ליד הבית".

מיכאל חרל"פ, מחזיק תיק תכנון ובנייה במועצה, אמר: "סיום תקופת ההפקדה בשבוע שעבר מסמלת עבורנו סיום שלב נוסף בדרך לאישור תוכנית ההרחבות. שמחתי לראות שתושבים רבים מאד התעניינו בתוכנית ואף קיבלנו מספר בקשות נוספות להוספה בתוכנית. בשבועות הקרובים יובאו הבקשות וההתנגדויות לדיון בפני חברי הוועדה לתכנון ובנייה. התוכנית היא אחת מהתוכניות החשובות ביותר שהופקדו בשנים האחרונות בעיר ואני בטוח שתושבים רבים יוכלו להרחיב עם  האיזונים הנדרשים בין חזות העיר לצרכים הנדרשים".

יאיר דנון