(new)לייזר ליין 24.1.19
מגרש 69 בפארק הטכנולוגי חוזר לשוק

מגרש 69 בפארק הטכנולוגי חוזר לשוק

לפני כשנתיים זכתה חברת סיטקוטק במכרז, אך לא מימשה את זכייתה • רמ"י פירסמה כעת מכרז חדש למגרש שברחוב המעיין, כשהפעם מחיר המינימום הנדרש קפץ ב-30%

הפארק הטכנולוגי במודיעין (צילום: דוברות העירייה)

"עסקה חוזרת" בפארק הטכנולוגי: מגרש מספר 69 שהוצא למכרז ושווק לפני שנה במחיר של שמונה מיליון שקל "חזר למדף" של רשות מקרקעי ישראל, שמשווקת אותו מחדש בפעם נוספת. זאת משום שהזוכה – חברת סיטקוטק - לא מימשה את זכייתה ולא השלימה את הליך רכישת המגרש.

רשות מקרקעי ישראל פירסמה בימים אלה מכרז חדש לשיווק המגרש שנמצא במקום אטרקטיבי מאד בפארק הטכנולוגי, בקצה רחוב המעיין סמוך לשדרה המרכזית. עיון במסמכי המכרז החדש מלמד כי בפרק הזמן שחלף מאז הזכייה הראשונה ועד לפירסום המכרז השני הקפיצה רשות מקרקעי ישראל את מחיר המינימום שהיא דורשת עבור המגרש בכ-30%. מ-2.35 מיליון שקל ל-3.7 מיליון.

במכרז הראשון, שנסגר בנובמבר 2016, הודיעה סיטקוטק כי תשלם 8 מיליון שקל (ועוד 4,000 כדי שהמספר לא יהיה עגול). מדובר בסכום שהיה אז פי שלושה וחצי ממחיר המינימום המבוקש ולכן זיכה אותה.

המגרש, ששטחו 4.5 דונם, מיועד למלאכה ותעשייה אולם השינויים שנעשו בעת האחרונה בתחום היתרי הניה ושינויי יעוד יאפשרו לזוכה לקבל תוספות בנייה משמעותיות שעשויים להגיע עד ל-40% מעבר למותר כיום.

מאחר שבפארק הטכנולוגי יש בעיקר מגרשים גדולים מאד, שמשתרעים על פי עשרות דונמים, מגרש קטן יחסית של פחות מחמישה דונם הופך לאטרקטיבי יותר ומבוקש יותר, בעיקר ע"י חברות וגופים שלא זקוקים לשטחים עצומים כמו מרכזים לוגיסטיים ומחסנים.

יאיר דנון