(new)ויקטורי
מהשבוע הבא: החניונים העירוניים בתשלום בלבד למי שאינו תושב מודיעין

מהשבוע הבא: החניונים העירוניים בתשלום בלבד למי שאינו תושב מודיעין

מעל 11 אלף תווי חנייה כבר הונפקו לתושבי העיר • האורחים יוכלו לשלם גם באמצעות אפליקציות, בתעריף של 2.81 שקל לשעת חנייה

החל מהשבוע הבא  תתחיל עיריית מודיעין להטיל קנסות חניה על מי שיחנה בחניונים העירוניים ללא תו חניה לתושב. בשלב הראשון העירייה תחלק התראות עבור רכבים שלא יישאו תו חנייה ובחודש מרץ תחל אכיפת החנייה וחלוקת קנסות.

בחודש אוקטובר הודיעה העירייה כי החנייה בחניונים העירוניים במרכז העיר, הסמוכים לפארק ענבה, חניון פארק ענבה והחניון בקצה שדרות עמק זבולון מול מתחם המסעדות "קפית" ו"ענבה" יהיו ללא תשלום לתושבי העיר בלבד (למבקרים תהיה החניה בתשלום). יתר החניונים יישארו פתוחים ללא תשלום לכלל הציבור. במהלך החודשים האחרונים הנפיקה העירייה כ-11,500 תווי חנייה, כאשר גם בימים אלה מתקבלות פניות נוספות של תושבים המבקשים תווי חנייה.

לאחר אישור תווי החנייה נשלח לתושב מייל תשובה ובו הדרכים בהם יכולים התושבים לאסוף או לקבל את תו החנייה. בעירייה ציינו כי יש כמה מאות תושבים שטרם הגיבו למייל זה ולכן הוחלט כי בימים הקרובים יישלחו תווי החנייה לתושבים אלה באמצעות דואר ישראל ישירות לבתיהם, כפי שנכתבו בבקשה לקבלת התו.

כאמור, ההסדר החדש יאפשר לתושבים להנות מחנייה מסודרת ללא תשלום בחניונים העירוניים,  זאת בהדבקת תו חנייה על שמשת הרכב. קבלת  תו החנייה מתאפשרת רק באמצעות הגשת בקשה לאתר העירייה או לאפליקציה העירונית , בהם יש למלא טופס מקוון. לבקשה יש לצרף צילום של תעודת זהות יחד עם ספח וצילום של רישיון רכב וצילום של אישור קצין רכב על רכב שבחזקת התושב (מיועד עבור בעלי רכב ליסינג).

בעירייה ציינו כי בדומה לתווי החנייה הניתנים לתושבים בערים אחרות,  את תו החנייה יש להדביק על השמשה הקדמית של כלי הרכב, מומלץ בצד ימין למעלה.

במקביל הציבה העירייה בחניונים האמורים תמרורי הנחייה המפרטים את הסדרי החנייה החדשים. בעירייה ציינו כי בדומה לתהליך הנעשה בכל הארץ, את התשלום עבור החנייה בחניונים ניתן יהיה לבצע באופן מקוון באמצעות האפליקציות "פנגו" ו"סלופארק" או באמצעות המכשיר "איזיפארק". החנייה בתשלום, עבור מי שאינו תושב העיר, תהיה בתעריף של 2.81 שקל עבור כל שעת חנייה כאשר החנייה בתשלום תבוצע על פי הנחיות השילוט שיוצבו בכל חניון. דוח החנייה שיוטל על בעל רכב ללא תו חנייה ולא שילם על החנייה יהיה בסך מאה שקל.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20