(new)ויקטורי
עסקאות אחרונות

עסקאות אחרונות

השבוע בעיר: דירת 3 חדרים שנמכרה במחיר גבוה יותר מדירת 4 חדרים, ומחירי השכירות שממשיכים לטפס

מכירה

דירת שלושה חדרים, 110 מ"ר ברחוב חרצית בשכונת הפרחים. קומה רביעית, יחידת הורים, מרפסת 12 מ"ר. המחיר המבוקש: 1.875 מיליון שקל. נמכרה ב-1.84 מיליון.

דירת שלושה חדרים  + ממ"ד  80 מ"ר ברחוב עמק החולה  בשכונת הנחלים. קומת שלישית, מרפסות 20 מ"ר. המחיר המבוקש: 1.55 מיליון שקל. נמכרה ב-1.525 מיליון.

דירת ארבעה חדרים, 110 מ"ר ברחוב נהר הירדן בשכונת משואה. קומה שניה, מרפסת 8 מ"ר, מעלית. המחיר המבוקש: 1.895 מיליון שקל. נמכרה ב-1.825 מיליון.

השכרה

דירת ארבעה חדרים, 125 מ"ר ברחוב נחל הירקון בשכונת הנחלים. מעלית, קומה ראשונה. המחיר לחודש: 5,000 שקל.

דירת ארבעה חדרים, 120 מ"ר ברחוב עמק דותן בשכונת הנחלים. מעלית. המחיר לחודש: 5,000 שקל.

(העסקאות בוצעו בסוכנות "השקעות מודיעין")

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21