(new)ויקטורי
הוועדה המחוזית קבעה: במוריה כן יקום פרוייקט דיור מוגן

הוועדה המחוזית קבעה: במוריה כן יקום פרוייקט דיור מוגן

חברת "גיא ודורון לוי" קיבלה מהעיריה אישור לשנות את ייעוד המגרש הצמוד ל"מוריה סנטר", אך הסמכות שמעליה פסלה את האישור

הוועדה המחוזית לתיכנון ובנייה הפכה השבוע החלטה של עיריית מודיעין ודחתה את בקשתם של החברה היזמית "גיא ודורון לוי" לאפשר לה לבנות 76 דירות על מגרש בטבורה של שכונת מוריה, שהייעוד המקורי שלו היה לבניית פרוייקט דיור מוגן.

המגרש, ששמו במפות העירוניות הוא "ח' 2", נמצא בצמוד למרכז המסחרי החדש "מוריה סנטר" (שגם אותו הקימה חברת "גיא ודורון לוי"). החברה זכתה בשני המגרשים במכרז של רשות מקרקעי ישראל, אולם בקיץ שעבר הגישה בקשה לשנות את ייעוד המגרש כך שיתאפשר לה לבנות במקום 76 יחידות דיור רגילות - עם התחייבות לכך שלפחות 15 דירות בפרוייקט יהיו דירות קטנות ששטחן לא יעלה על 75 מטרים רבועים. הבקשה הוגשה לוועדת המשנה לתיכנון ובנייה בעירייה, וזו אישרה אותה פה אחד.

לאחר שהוועדה המחוזית הפכה את ההחלטה פירסם אילן בן סעדון (סגן ראש העיריה וחבר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה) את הדברים הבאים: "יש חשיבות לייעד את השטח לדיור מוגן שיעניק מענה לאוכלוסיה הבוגרת של העיר על מנת לאפשר שגרת חיים תקינה לכלל התושבים".

"מודיעין News" הציג לבן סעדון את השאלה הבאה: "אם תמכת בשינוי בוועדה המקומית מדוע אתה מברך על דחייתו בוועדה המחוזית"?

בן סעדון השיב: "אני חבר בוועדת הבנייה המקומית. בוועדה הציג מהנדס העיר בפני ובפני שאר חברי הוועדה את הסיבות שלפיהן יש לשנות את התוכנית המקורית. לצערי הוצגו בפנינו חצאי דברים ולא כל התמונה כולה. לאור מקרה זה העברתי בקשה ברורה לאגף ההנדסה לקיים ישיבות מקדימות על מנת שנוכל כולנו לבחון כל תוכנית ותוכנית בצורה דקדקנית ובהסתכלות כוללת שתתואם לצרכי הציבור. לאחר בחינה מעמיקה ומפגש עם התושבים החלטתי לשנות את דעתי ולעשות ככל לאל ידי על מנת לשמור על צביון השכונה. מיקום המגרש המדובר נמצא בלב שכונת מוריה בקרבת מרכז מסחר המספק שירותים ציבוריים ובעל נגישות טובה. יש חשיבות לייעד את השטח לדיור מוגן שיעניק מענה לאוכלוסייה הבוגרת של העיר על מנת לאפשר שגרת חיים תקינה לכלל התושבים. נמשיך לעשות כל שביכולתנו לתכנן את המרחב העירוני באופן שיספק את צרכי כלל התושבים לטווח הרחוק. עכשיו מוטלת עלינו המשימה לצמצם את מספר החדרים שהמליצה הוועדה המחוזית".

תגובת חברת "גיא ודורון לוי" טרם התקבלה.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21