(newנגריית עין ראפה 2/12/18
גל אישורי הרחבות ותוספות בנייה

גל אישורי הרחבות ותוספות בנייה

בטרם אושרו סופית ההקלות לגבי תוספות בנייה בעיר, כבר הציפו את אגף ההנדסה בקשות ואושרו פניות של תושבים לתוספות בנייה על פי הקריטריונים החדשים • בין השאר בוצע גם הליך של "הלבנה" לעבירות בנייה שכבר בוצעו

ההקלות התיכנוניות שיזמה עיריית מודיעין ושאמורות לקבל את האישור הסופי בקרוב כבר ניכרות בשטח. גל בקשות לקבל היתר לתוספות בנייה שטף בשבועות האחרונים את משרדי אגף ההנדסה, בקשות שברובן הגדול אושרו לביצוע.

ההקלות שהעירייה יזמה והעבירה בחקיקה עמדו בתקופת הגשת ההתנגדויות של תושבים ובקרוב אמורות ההקלות להתפרסם רשמית ולהפוך לחלק מתקנות הבנייה בעיר. בינתיים מיהרו תושבים רבים להתחיל בהליכי בקשה. ועדת המשנה לתיכנון ובנייה בישיבתה האחרונה בתחילת החודש כבר אישרה לא מעט בקשות.

"רוחב הלב" של הוועדה ניכר בכך שבכמה מקרים אושרו תוספות בדיעבד. כלומר - לאחר שבעלי הנכס כבר ביצעו את ההרחבות והתוספות בניגוד לחוק. בחלק מהמקרים כבר הוצאו לעבריינים צווי הפסקת עבודות ונפתחו הליכים משפטיים בגין עבירות הבנייה. כעת מסתבר שכמו בכל מבצע "הלבנה" של הרשויות, מי ששמר על עצבים חזקים וסבלנות – הרוויח.

במקרה אחד אישרה הוועדה תוספות בנייה לשש דירות ברחוב נחל יבנאל של 70 מ"ר לכל דירה. במקרה אחר אישרה הוועדה תוספת של 62 מ"ר לכל דירה מארבע יחידות דיור ברחוב שבטי ישראל. בשני המקרים הללו חלק מהדירות ביצעו עבירות בנייה על חוק התיכנון והבנייה, אולם כאמור זכו להיתרים ובכך הוכשרו העבירות.

במקרה נוסף אישרה הוועדה תוספת קומה לדירה ברחוב יצחק רבין, התוספת מסתכמת ב-68 מ"ר והוועדה אישרה את התוספת תוך כדי שהיא דוחה התנגדויות של מספר שכנים. במקרה זה בעל הנכס הלך לעולמו אך הוועדה אישרה את התוספת כשהיא מציינת כי "הטענה כי המבקש נפטר אינה רלוונטית לשיקולים התכנוניים".

בפרויקט "מגדל המנורה" אישרה הוועדה תוספות בנייה בתוך חללים כלואים ל-18 דירות בתשעה בניינים, כשכל דירה תקבל תוספת של 18-28 מ"ר. במקרה זה הדיירים לא עברו שום עבירת בנייה כשלא התחילו בביצוע התוספות לפני קבלת ההיתר הנדרש.

במסגרת ההקלות התיכנוניות נציין כי סוגי ההרחבות האפשריות מחולקות לחמש קטגוריות:

  • הרחבה במישור הדירה: הכוונה היא לסגירת ותוספת של מרפסות, סגירת חללים מבניים וסגירת חללים בין מהמישור החיצוני של המבנה ורשת (גריד) בנוי המרוחק ממנה. התוכנית מאפשרת, באופן זה, תוספת של עד 25 מ"ר לדירה - בהתאם למקומות המצוינים בתוכנית.
  • הרחבה על גג המבנה: הכוונה היא לבניית תוספת חדר על גג המבנה או חדר בחלל גג משופע, ללא תוספת יחידת דיור. התוכנית מאפשרת, באופן זה, תוספת של עד 60 מ"ר לדירה.
  • הרחבה בחפירה: הכוונה היא לתוספת חללים באופן המצריך פינוי עפר/חציבה. התוכנית מאפשרת, באופן זה, תוספת של עד  60 מ"ר לדירה. למשל חציבת חדר נוסף בצלע ההר שהבניין צמוד אליו.
  • הרחבה ו/או תוספת של מרתף: הכוונה היא לתוספת מרתף לדירה בתוך קונטור (קווי גבולות הבניין) הבניין.
  • מחסנים: התוכנית מאפשרת הסבה של מחסן צמוד לדירה למגורים בשטח של עד 15 מ"ר, בכפוף להצגת מיקום חלופי למחסן. התוכנית תאפשר תוספת שטח של עד 8 מ"ר לטובת מחסן לגל דירה שלה לא נבנה מחסן. השטח בפועל שניתן יהיה להוסיף לדירה ייגזר מההנחיות הספציפיות המפורטות בתוכנית לכל אפשרות הרחבה ולכל טיפוס בניי ייתכן שלדירה מסוימת במבנה ספציפי לא תתאפשר כל תוספת מכוח תוכנית זו.

בנוסף אישרה הוועדה מספר פרויקטים בתחום בנייני ציבור. למשל - הקמת אולם ספורט על מגרש צ-519 ברחוב אדר שבשכונת הכרמים בשטח של 250 מ"ר. כמו כן אישרה הוועדה את הקמתו של מועדות "מכבי צעיר" במכבים, שיוקם על מגרש 961 ושיהיה בשטח של 200 מ"ר. גם בית כנסת חדש בשטח בנוי של 250 מ"ר אושר להקמה, ברחוב הלוח העברי 42 בשכונת הכרמים (על מגרש צ-524 שבו שוכן כבר גן ילדים).

גולת הכותרת היא כנראה המבנה (שהקמתו אושרה) שישמש כ"מרכז פסג"ה" -  מרכז להשתלמויות מורים שיוקם בשדרות יצחק רבין על מגרש צ-3. על המגרש הגדול יחסית, כ-39 דונם שבו קיימים כבר גני ילדים ואולם ספורט, ייבנה המרכז במבנה בן שתי קומות ששטחו כ-1,800 מ"ר. הכניסה להולכי רגל תהיה מרחוב נחל צלמון וכניסת כלי רכב לחניון משדרות יצחק רבין.

דובר העיריה מסר בתגובה: "כידוע, בימים אלה משלימה העירייה את תוכנית המתאר להרחבת בתים בעיר. תוכנית זו נועדה לאפשר מסגרת תכנונית מהירה ושקופה לתוספות בניה בהתאם לצרכי האוכלוסייה, זאת בהתאם לקריטריונים שנקבעו בה. כך למשל תאפשר התוכנית, סגירת מרפסות עורפית, הוספת חדרים על גגות המבנים וניצול חללים כלואים, בהתאם להוראות שבתוכנית. בהתאם לכך העירייה מאפשרת במקרים בהם תושבים שביצעו חריגת בנייה להתאים את החריגה בהתאם לעקרונות תוכנית המתאר החדשה. יש לציין כי בכל המקרים פוסק בית המשפט כי נוסף על קנס כספי יש 'צו הריסה נדחה' ומוקצב לתושבים פרק זמן לקבלת היתר הבנייה. אם לא יתקבל ההיתר יאלצו התושבים להרוס את החריגה. זאת, כאמור, נוסף על תשלום הקנסות כפי שקבע בית המשפט".

יאיר דנון