(newנגריית עין ראפה 2/12/18
הכבישים יורחבו – המדרכות יוצרו

הכבישים יורחבו – המדרכות יוצרו

איך קורה ששכונה חדשה, שתוכננה לא מזמן לפי כל התקנים המתקדמים ואושרה על-ידי כל הגורמים, עוברת רגע לאחר פתיחתה מקצה תיקונים עמוק בכבישים ובמדרכות? • זה בדיוק מה שקורה עכשיו בשכונת הציפורים • העירייה: "מדובר על שיפורים מינוריים ונקודתיים"

האם היתה טעות בתיכנונה של שכונת הציפורים או שמא מדובר בתקלה בלתי צפויה? כך או כך - הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נאלצה לאשר בישיבתה האחרונה ביצוע שינויים בהיקף רחב במערך הדרכים והכבישים של השכונה החדשה, כדי לשפר את בעיות התנועה שהתגלו ממש לאחר תחילת האיכלוס שלה.

התוכנית החדשה כוללת הרחבת כבישים והוספת נתיבי תנועה. כמובן שכל הרחבת כביש בשכונה קיימת משמעותה – הצרת המדרכה באותו מקום.

מעיון בפרטי הבקשה ניתן להבין את היקף השינויים הנדרשים. כך למשל מבקשת העירייה לאשר "הרחבת חוצה העמק מס 13 בשדרת יצחק רבין ע"מ ליצור חוצה עמק דו מסלולי ותחנת אוטובוסים. וגם:  הרחבת המסלולים של שדרת יצחק רבין ע"מ לאפשר פניות שמאלה בטוחות ועבור שבילי אופניים.  הרחבת רחובות 16 ו-23  בשכונה עבור שביל אופניים. הרחבת רחוב 17 בשכונה עבור שביל אופניים. הרחבת צומת רחוב 17 ו-מ-20 עבור מעגל תנועה חדש. שינוי בצורה של מגרש למבני ציבור מס 1107 הסמוך למעגל התנועה החדש בהתאם לגיאומטריה החדשה בצומת. שינוי בגיאומטריה וחלוקה מחדש של מגרשים למבני ציבור מס 1109 ו-1102 ע"מ לאפשר חניה בכביש  20 מול המבנה הציבורי במגרש 1102 ועל מנת לאפשר השלמה של מעגל תנועה על-יד מגרש למבנה הציבורי 1109 ."

חשוב לציין כי חלק מהרחובות בשכונה החדשה עדיין לא קיבלו את שמם (הציפורי כמובן) ולכן הם מופיעים בצורת מספרים יבשים.

מדוברות העירייה נמסר בתגובה:

"מדובר על שיפורים מינוריים ונקודתיים אשר כבר בוצעו, במהלך העבודות להקמת השכונה, לצורך הסדרת ועדכון התכנית המקורית, שתוכננה לפני שבע שנים. שיפורים אלה לא שינו ולא השפיעו על מערך התחבורה בשכונה ומטרתם לשפר בלבד את הסדרי התנועה. זאת על ידי תוספות נקודתיות של כיכרות תנועה לצורך בטיחות בדרכים, ולסלילת שבילי אופניים על המדרכות לרווחת התושבים".

יאיר דנון