(new)ויקטורי
כתובת גסה על גג בית הכנסת

כתובת גסה על גג בית הכנסת

אנשי קהילת "אלעד" הופתעו לראות את הכתובת שבתמונה ומיהרו להגיש תלונה במשטרה • מצלמות האבטחה לא הצליחו לגלות את זהות המרססים

על גג בית כנסת ברחוב שרה אמנו 55 רוססה השבוע כתובת גרפיטי באותיות לטיניות שמשמעותה, בתרגום חופשי לעברית, היא שילוב של שתי מילים המתייחסות להפרשות אדם מסוגים שונים (שלא נפרט כאן). הכתובת רוססה בידי אלמונים בלילה שבין ראשון לשני השבוע. מתי אלפר, הפעיל בקהילה ומשמש כגבאי: "הכתובת רוססה בעזרת שבלונה כי רואים את הסימנים שלה. הגשתי כמובן תלונה למשטרה והציבור שלנו די מזועזע ממה שקרה. זה ממש לא אופייני כאן במודיעין. אני ממש לא יודע מדוע עשו את זה. אין לנו כאן אויבים ולא עיצבנו אף אחד. בית הכנסת פועל כאן כבר כמה שנים כך שלא נראה שלשכנים הוא מפריע. להיפך זהו בית כנסת קהילתי שעומד לרשות תושבי השכונה"

ראית משהו במצלמות האבטחה?

"יש לנו מצלמות אבטחה בבית הכנסת ומסביב, אבל הן לא מכסות את העליה לגג כך שלא ניתן לראות מי טיפס לגג וביצע את המעשה. אני לא חושב שמדובר במעשה על רקע אנטישמי או אנטי דתי, אולי פשוט נערים שהשתעממו בלילה והחליטו לתת דרור ליצר האומנותי שלהם? מי יודע?"

ובכל זאת הגשת תלונה במשטרה, מה עשתה המשטרה?

"זה קצת מצחיק. אני עליתי לגג וראיתי שם טביעות נעליים בבוץ, מספר 44 כי מדדתי, טביעות הנעליים היו על מנועי המזגנים בבוץ שנוצר שם לאחר הגשמים האחרונים. כשהתקשרתי למשטרה שאלתי אותם אם הם יבואו לקחת אולי טביעות אצבעות בניסיון למצוא את האלמונים שציירו את הגרפיטי, אבל הם אמרו שלא, וביקשו שאשלח להם צילום של הכתובת שרוססה, אז שלחתי להם. קצת מצחיק שהם לא ניסו אפילו למצוא טביעות אצבע, עובדה שאני מצאתי טביעות נעליים. המנועים של המזגנים נמצאים ממש מתחת לכתובת הגרפיטי כך שברור שה"צייר" טיפס על מנועי המזגנים כדי לרסס את הכתובת".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20