(newנגריית עין ראפה 2/12/18
שטח ההפקר (או: מהו באמת גודל הדירה שלכם?)

שטח ההפקר (או: מהו באמת גודל הדירה שלכם?)

תחת ההגדרה "שטח דירה" תמצאו גם את החלק היחסי של הדירה בחדר המדרגות, בחניה ובמחסן • אז מה גודל הדירה שלכם באמת? תלוי באיזו שיטה מחשבים • הפערים יכולים להגיע ל-25%

רבים לא יודעים שתחת ההגדרה "שטח דירה" תמצאו גם את החלק היחסי של הדירה בחדר המדרגות, בחניה ובמחסן. אז מה גודל הדירה שלכם באמת? תלוי באיזו שיטה מחשבים. הפערים יכולים להגיע ל-25%.

השטח האפקטיבי של הדירה, אותו אנו רגילים לכנות "השטח נטו", כולל בתוכו את כל שטח הדירה כולל השטח שמתחת לקירות, פנים הדירה וקירות החוץ. במקרה של קירות משותפים תישא כל דירה במחצית השטח שמתחת לקיר הצמוד אליה, במרבית המקרים השטח האפקטיבי הוא זה שיירשם בלשכת רישום המקרקעין תחת הסעיף "גודל דירה". כרוכש/ת נכס פוטנציאלי זהו השטח אליו עליך להתייחס .

השטח הנומינלי של הדירה, המוכר בכינוי "השטח ברוטו '"כולל בתוכו את השטח האפקטיבי של הדירה ואת השטח המשותף בחדר המדרגות. השטח המשותף מחולק באופן יחסי לגודל הדירה. כלומר:  מודדים את היחס בין שטח הפנים של הדירה לבין סך שטחי הפנים של כל הדירות בבניין. כך למשל לבעל דירת ארבעה חדרים יוצמד שטח משותף גדול יותר משכניו המתגוררים בדירה קטנה יותר באותו בניין.

מונח נוסף הוא "שטח פנים הדירה", הכולל את השטח שמתחת לקירות הפנים, לרבות המרפסות המקורות, אך ללא השטח שמתחת לקירות החוץ כגון מרפסות ושטחים הנמוכים מהגובה המינימלי.

בנוסף - לכל דירה נהוג להצמיד שטחים נוספים כגון חנייה, מחסן, מרפסת, גג מרוצף, ממ"ק (הממ"ד הקומתי)ועוד. השטח המוצמד לדירה לא מחושב בשטח הדירה עצמה ומצוין בלשכת רישום המקרקעין כ"שטח מוצמד".

לסיכום: כרוכש נכס פוטנציאלי עלי להתייחס ל"שטח האפקטיבי "בלבד של הנכס. לצורכי תשלומי ארנונה עלי להתייחס ל"שטח הנומינלי".

יאיר דנון