(new)ויקטורי
מי רוצה להרוויח טוב בפסח?

מי רוצה להרוויח טוב בפסח?

העיריה נערכת להפעיל בפסח את הקייטנה שתיקרא "מסגרות חינוכיות בחופשות" וזקוקה לכמאתיים אנשי צוות • כדי למצוא אותם היא מבטיחה ל"פרחי הוראה" שכר גבוה מהממוצע

עיריית מודיעין תפעיל בחופשת הפסח הקרובה את תכנית "מסגרות חינוכיות בחופשות" עבור אלפי ילדי הגנים וכיתות א'-ג', שנרשמו מלכתחילה לתכנית ניצנים בבתי הספר ולצהרוני הגנים.

לאחר עדכון משרד החינוך על הצטרפות מודיעין לתכנית החלו במנהל החינוך בגיוס הצוותים החינוכיים שיועסקו בימי התכנית בחול המועד פסח. כדי לאפשר את הרחבת התכנית לילדים נוספים דרושים לעירייה יותר ממאתיים אנשי צוות. בעירייה סיפרו כי במסגרת מאמצי הגיוס מוצע למועמדים שכר שעתי גבוה משמעותית מהשכר המוצע בתכנית. בין השאר פונה משרד החינוך אל "פרחי הוראה" ברחבי הארץ בניסיון למלא את השורות.

בהודעה שנמסרה למשרד החינוך עדכנה העירייה כי אין באפשרותה להרחיב את המענה לכאלו שלא משתתפים בצהרונים במהלך כל השנה וזאת בשל העובדה שפניית העירייה למורות ולגננות שיצטרפו למשימה הלאומית לא צלחו. עד כה נענו לקריאת העירייה לעבוד בימי חול המועד רק מספר מצומצם של אנשי חינוך המועסקים כיום במוסדות החינוך העירוניים.

בהודעה זו ציינה העירייה כי על פי נתוניה בפסח השנה יקבלו מענה בתכנית "מסגרות חינוכיות בחופשות" כ-60% מילדי הגנים, וכך גם כ-55% מתלמידי כיתות א', כ-40% מתלמידי כיתות ב' וכ-15% מתלמידי כיתות ג'".

"המסגרות החינוכיות" יפעלו במשך חמישה ימים בחול המועד, בין השעות 08:00-13:00 ויכללו פעילויות חינוכיות שונות.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20