(newנגריית עין ראפה 2/12/18
עדיין זכאי

עדיין זכאי

דומה שככל שהמשטרה אוספת עדי מדינה כך כנראה הראיות נגד ראש הממשלה חלשות יותר והיא זקוקה לעוד עמוד תווך כדי שכתבי האישום נגדו לא יעמדו על כרעי תרנגולת

אני מנסה לשבור את הראש ולהבין את הפער העצום בין היקף החשדות נגד ביבי לעובדה שכוחו של הליכוד לא רק שלא נפגע אלא ההיפך הוא הנכון - ככל שתכו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. משהו לא מסתדר במשוואה הזאת.

זה שבכל שעתיים מתייצב חשוד בכיר ומתנדב להיות עד מדינה לאחר שהריח ליזול ולא ישן כמה לילות עדיין לא אומר שביבי הוא אב כל חטאת. כמעט כל אזרח שיעבור את מסע העינויים שמעבירה משטרת ישראל את החשודים שהיא "חפצה" ביקרם יודה גם ברצח קין וגם בחיסולו של ארלוזורוב.

דומה שככל שהמשטרה אוספת עדי מדינה כך כנראה הראיות נגד ראש הממשלה חלשות יותר והיא זקוקה לעוד עמוד תווך כדי שכתבי האישום נגדו לא יעמדו על כרעי תרנגולת. מה שחסר למשטרה ולפרקליטות שבסופו של יום ההר יוליד עכבר וביבי יהיה מלך ישראל גם בעשור הבא.

הרושם החד משמעי שעולה מטריליוני המילים שנשפכו על שלל הפרשיות שבהן חשוד ראש הממשלה הוא שאין למשטרה את ראיית הזהב שהיא בבחינת נוק אאוט לכל חשוד. החוקרים הולכים בעקבות הכסף ולא מוצאים דבר. אין לנו מושג ירוק מה הנדוניה שמביא עמו ניר חפץ. אין ראש ממשלה שלא התערב לטובת חבר או יקיר המפלגה או בעל הון. חבל שאי אפשר לשאול את שמעון פרס או את אריק שרון וגם את אלה שהיו כאן בשנותיה הראשונות של המדינה.

גם בן גוריון ואשכול ושרת דיברו עם נשותיהם והתייעצו איתן. גם הם הרימו טלפון לעזור לחבר. זו דרכו של עולם מאז ששת ימי בראשית.

ביבי אינו יוצא דופן במובן הזה. הוא לא נמנה על ל"ו צדיקים ואפילו הרבנים הראשיים שלנו לא נכנסים לרשימה הזאת שנראה כי היא ממתינה דורות למועמדים פוטנציאלים שייכנסו אליה ולא כל כך מוצאים. ביבי לא קדוש. טרם הוכחה אשמתו. עדיין לא הוגשה טיוטה של כתב אישום ומבחינתי גם אם זה נראה מסריח הוא עדיין יכול לשבת על כסאו.

רציתם דמוקרטיה ושלטון חוק? קיבלתם.

יאיר דנון