(newsדיור מוגן 10.7.19
תנופת הבנייה מגיעה למודיעין עילית

תנופת הבנייה מגיעה למודיעין עילית

למרות הדחיות וללא חשש מתגובת הממשל האמריקאי – העיר החרדית קיבלה את האישור להקים בה עוד 5,400 דירות, מה שיגדיל את אוכלוסייתה בכשלושים אלף תושבים • בשלב הראש ייבנו 3,500 דירות ובעוד שנתיים שלוש יתווספו עוד 1,900

לאחר דחייה של שבוע אישר השבוע קבינט הדיור תוכנית ענק לבנייה של אלפי יחידות דיור בעיר החרדית מודיעין עילית. מדובר על תוכנית לבניית  3,500 יחידות דיור על קרקעות פרטיות במודיעין עילית, זאת על פי החלטת ממשלה מספר 1823 המטפלת בהגדלת היצע הדיור למגזר החרדי.

על פי התוכנית משרדי הממשלה ישקיעו 100 מיליון שקל בתשתיות והכשרת השטחים לבנייה כולל תחבורה כבישים, ניקוז, מים, פארקים, תאורה ועוד, בעוד שבעלי הקרקע והיזמים ישקיעו את הסכומים לבנייה ולשיווק הדירות .

כזכור - בישיבה שהתקיימה בשבוע שעבר החליט הקבינט בראשות שר האוצר משה כחלון להוריד מסדר היום את נוסח ההחלטה שנקראת בעגה המקצועית "הצעת מחליטים" הקובעת כי בשטחה המוניצפלי של מודיעין עילית ייבנו בשנים הקרובות 3,500 יחידות דיור. הצעת ההחלטה הובאה לסדר היום של ישיבת הקבינט לאחר שבבדיקות שנערכו התברר כי בשטחה המוניציפלי של העיר יש מקום לבניית של כחמשת אלפים וארבע מאות יחידות דיור ומרביתן (3,500) ניתנות לבנייה בטווח זמן מיידי מכיון שמדובר בקרקעות זמינות בבעלות פרטית שלמרביתן יש כבר תוכניות בינוי.

כל הקרקעות במודיעין עילית הן קרקעות פרטיות זמינות לבנייה שבבעלות יזמים - בניגוד לקרקעות בתוך הקו הירוק שהן קרקעות מדינה. תוספת בנייה מסיבית כל כך כפי שאושרה של 3,500 דירות בשלב הראשון ועוד 1,900 בשלב השני בעוד שלוש שנים, תביא לגידול של מספר התושבים בעיר החרדית מ- 75 אלף כיום לכמעט 115 אלף בעוד ארבע חמש שנים.

לפני הישיבה בשבוע שעבר ביקשו נציגי האוצר להוריד את הסעיף מסדר היום, כשההערכות בקרב גורמים המקורבים לקבינט הדיור דיברו על כך שהסיבה לביטול הבנייה היא ששרי הקבינט לא רצו להעמיד את ראש הממשלה נתניהו במצב מביך כשהיה אז בעיצומו של ביקור מדיני בארצות הברית וסביר היה להניח כי ממשל טראמפ לא יאהב את העובדה שישראל מאשרת בנייה של אלפי יחידות דיור בשטחים בזמן הביקור.

במודיעין עילית הרגיעו ודחו את הטענה שמדובר בביטול הפרוייקט, אלא רק בדחייה זמנית של שבוע ימים. ואכן - קבינט הדיור אישר השבוע את התוכנית לאחר שנתניהו חזר ארצה.

דובר עיריית מודיעין עילית אמר לנו כי "התברר שאנשי האוצר הגיעו לישיבת קבינט הדיור אבל לא השלימו את כל הפרטים הטכנים שהם היו צריכים להציג".

"זאת בשורה לעיר שלנו",  אמר השבוע מ', תושב העיר. "יש מצוקת דיור קשה מאד אצלנו כמו בכל המגזר החרדי כי יש משפחות ברוכות ילדים שמחתנים וצריכים דירות. מצד שני אנחנו מוגבלים בשטחים מכיוון שגדר ההפרדה חוסמת את התפתחות העיר לכיוון מזרח וכביש 446 חוסם מהצד השני. לכן מדובר על הקלה גדולה מאד".

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ