(new)ויקטורי
סטלה הנדלר התפטרה מתפקידה כמנכ"ל בזק

סטלה הנדלר התפטרה מתפקידה כמנכ"ל בזק

על פי דיווח שהעבירה חברת בזק לבורסה ולרשות לניירות ערך, הגישה הנדלר מכתב התפטרות לחברה ותמשיך בעבודתה עד ל-1 ליולי

אין אשליות – העניין היה צפוי ולא בא בהפתעה לדירקטוריון חברת בזק, כאשר סטלה הנדלר מנכ"ל החברה בחמש השנים האחרונות הגישה ביום שני בבוקר את מתכתב התפטרותה מתפקיד המנכ"ל.

המידע על התפטרותה של הנדלר נחשף בהליך פשוט שבה חברת בזק מחוייבת להעביר לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך, הודעה בדבר שינוי מהותי והתפטרות מנכ"ל מהווה אכן שינוי מהותי. ההודעה היא תחת הכותרת : "דו"ח מיידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו". בזק כחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה העבירה הבוקר (יום שני) את ההודעה כי הנדלר התפטרה ובכך הסתיימה תקופה.

בהודעה הרשמית לבורסה ולרשות ניירות ערך כתבה חברת בזק כי: "תאריך סיום העסקה נקבע בהסכמה בין החברה למנכ"ל, כאשר על פי הודעת המנכ"ל החלטתה התקבלה לאחר שהשלימה קדנציה של חמש שנים בחברה, כמו גם לאור החקירות והנסיבות שנוצרו".

הנדלר, תושבת מכבים, מעורבת בתיק 4000 שבו על פי החשדות התבצעו עבירות על חוקי ניירות הערך וכן עבירות שוחד לכאורה. הנדלר נעצרה בקיץ שעבר לחקירה ולפני כחודש היתה עצורה פעם נוספת. בשבוע שעבר הודיעה רשות ההגבלים העיסקיים כי הוא שוקלת הטלת קנס כספי בגובה 700 אלף שקלים על הנדלר בכפוף לשימוע שייערך לה, על חלקה לכאורה בפגיעה בתחרות של גופי תקשורת נוספים שמשתמשים בתשתית הקוית של בזק.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20