(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
בקרוב: תוספת בנייה של עד 60 מ"ר לרבבות מתושבי העיר

בקרוב: תוספת בנייה של עד 60 מ"ר לרבבות מתושבי העיר

הסתיים שלב ההתנגדויות לתוכנית ההרחבה של מודיעין והתוכנית המאושרת תופקד ל-21 ימים לעיון הציבור לפני שתיכנס לתוקף • מתברר כי כמחצית מיחידות הדיור במודיעין לא עומדות כלל בקריטריונים שנקבעו בתוכנית ההרחבה

כמחצית מכלל יחידות הדיור במודיעין לא עומדות בקריטריונים של תוכנית ההרחבה הגדולה עליה הכריזה העירייה וקודמה בוועדת התיכנון והבנייה. השבוע נשאה האדריכלית רחלי ברגר - מנהלת מחלקת הבינוי והפיתוח באגף ההנדסה בעירייה - הרצאה בפני לשכת עורכי הדין במודיעין ובה היא גילתה כי כמחצית מהדירות במודיעין לא יוכלו לבצע הרחבה בדירה עצמה: "רק כחמישים אחוז מכלל הדירות בעיר יוכלו להתרחב על פי עקרונות התוכנית".

תוכנית ההרחבה כוללת אך ורק את השכונות הקיימות שבהן נותרו עדיין אחוזי בנייה שניתן לנצל, בעוד שהשכונות החדשות נופים מע"ר ומורשת העתידית, שם כבר אולצו הקבלנים לבנות עד סף הגבול העליון של ניצול אחוזי הבניה כך שאחוזי הבנייה בשכונות אלה מנוצלים עד ל-98% ולכן לא יוכלו תושבי אותן שכונות להרחיב את דירתם בעתיד.

אבל לא רק הרחבות דירות על הפרק. גם ההקלות בסעיף "סגירת מרפסות" לא מבשרות שכל בעל מרפסת יוכל לסגור אותה. מהכללים המאפשרים סגירת מרפסות הוצאו מרפסות מסוגים שונים, בהן מרפסות פינתיות, מרפסות בדירוג, מרפסות בבניינים גבוהים וכמובן במגדלים לא ניתן יהיה כלל לסגור מרפסת או להרחיב את הדירה.

"תוכנית ההרחבה נולדה לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 101 לחוק התיכנון והבניה שבמסגרתו הועברו סמכויות רבות מהועדה המחוזית שמסלול קבלת היתר בה היה מסלול ארוך וביורוקרטי לועדה המקומית של עיריית מודיעין", אמרה ברגר. "ראשית נערך פיילוט בשכונת המגינים, שם ניידנו זכויות בנייה ובכך איפשרנו לתושבים להרחיב את דירתם, אחרי הפיילוט יצאה לדרך התוכנית הגדולה לגבי כל שכונות העיר".

אז למי מותר?

התוכנית כוללת הרחבת דירות עד לשטח של 60 מ"ר, בתנאי שהתוספת לא תחרוג מקווי המתאר של המבנה הקיים, התניה נוספת היא שלאחר ההרחבה או סגירת מרפסות תיוותר בכל דירה מרפסת אחת לפחות, כך הוצאו מהתוכנית בהינף יד כל הדירות שבהן יש מרפסת אחת בלבד ושהתושב רוצה לסגור אותה. לא יותרו גם פיצולי דירות לזה יש מסלול נפרד, לא יותרו גם תוספות בניה של יחידות דיור נוספות, והרחבת הדירה תחוייב בכך שהכניסה להרחבה תהיה מתוך הדירה עצמה ולא בכניסה נפרדת. התוכנית גם לא תחול על רובע מכבים רעות שלו יש תוכנית בניין עיר (תב"ע) נפרדת.

"תוספות והרחבות במפלס הדירה יינתן עד ל-25% משטח הדירה", הסבירה ברגר, "ויש תוספות שלא במפלס הדירה כמו חדרים על הגג, מרתפים, או חללים. לאלה הקצבנו עד 60 מ"ר ליחידת דיור. הכללים הם במצטבר. תושב יכול לבנות ולהרחיב במצטבר. אם ירצה לסגור מרפסת וגם לבנות על הגג - מבחינתנו זה בסדר".

יאיר דנון