(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
בשבוע הבא: מתחיל עידן הקנסות בחניונים העירוניים

בשבוע הבא: מתחיל עידן הקנסות בחניונים העירוניים

לאחר חודשים בהם הסתפקו באזהרות בלבד ,יחלו בשבוע הבא פקחי העירייה לקנוס את החונים בסמוך לפארק ענבה ללא תו חנייה

לאחר מספר חודשים בהם הסתפקו פקחי העירייה במתן אזהרות בלבד, תתחיל עיריית מודיעין לאכוף את הסדרי החנייה החדשים בחניונים העירוניים החל מה-1 לאפריל.

מדובר על החניונים הסמוכים לפארק ענבה – חניון הפארק עצמו והחניון שבקצה שדרות עמק זבולון בסמוך למסעדות קפית וענבה, אשר החנייה בהם תהיה ללא תשלום לתושבי העיר שהצטיידו בתו חנייה על גבי שמשות הרכב.

כזכור, היערכות העירייה להסדרי החנייה החדשים החלה כבר בחודש אוקטובר, וזאת מתוך מטרה להעניק לתושבי העיר חנייה חינם בחניונים המרכזיים בעיר, לעומת המבקרים בעיר להם החנייה תהיה בתשלום בתעריף של 2.81 שקלים עבור כל שעת חניה. עד כה, סופקו אלפי תווי חנייה לתושבי מודיעין, כאשר בשל הביקוש הרב הוחלט בעירייה לדחות את אכיפת תווי החנייה שהייתה אמורה להתחיל לפני כחודשיים.

בעירייה הדגישו השבוע כי תושבים אשר שלחו בקשה לקבלת תו חניה וטרם פנו לקבלת התו לאחר שבחרו לקבלו באופן פיזי שלא באמצעות דואר רגיל או רשום, מתבקשים להזדרז ולהגיע למשרדי הגבייה בבית יהונתן, קניון עזריאלי או לרובע מכבים רעות, ברחוב ישראל פלד 100. שעות וימי הקבלה מפורטים באתר העירייה בקטגוריית "שירות לתושב" – תו חנייה לתושבים.

עוד נמסר, כי בדומה לתווי החנייה הניתנים לתושבים בערים אחרות,  את תו החנייה יש להדביק על השמשה הקדמית של כלי הרכב, מומלץ בצד ימין למעלה. במקביל לתהליך זה תציב העירייה בחניונים האמורים תמרורי הנחייה המפרטים את הסדרי החנייה החדשים.

מכללת די בי איי