(new)ויקטורי
בית חדש לפקעות

בית חדש לפקעות

בצל העבודות להקמת שכונת מורשת החלה העירייה בפרויקט העתקת פקעות צמחי הבר במקום לאתרים אחרים בעיר

עיריית מודיעין נקטה לאחרונה בצעד מעניין ולא שגרתי, כאשר במקביל לעבודות להקמת שכונת מורשת החדשה מתבצעת גם העתקת פקעות פרחי בר בניסיון להציל מעט מהצומח במקום.

הפקעות, הנקראות גם "גיאופיטים", מועתקות ממקומן יחד עם שכבת הקרקע העליונה (40-50 סנטימטר) בה הן צומחות. אופן ההעתקה הזה מגדיל את הסיכויים שמאותן פקעות יצמחו פרחים גם במיקום החדש. הפרויקט תוכנן על ידי העירייה באמצעות החברה הכלכלית, אקולוג שכונת מורשת ואדריכלית הנוף בעירייה.

עד כה הועתקו ממקומן פקעות והועברו לגשרים שמתחת למחלף ענבה בכביש 1, כמו גם בבית העלמין במודיעין. בימים אלו מתוכננות העתקות נוספות משכונת מורשת לגבעת התיתורה, בה מתבצעת כעת הנגשת האתר באמצעות סלילת שבילים שלצידם יונחו הסלעים ובהם הפקעות. העתקות נוספות מתבצעות גם ביער הילדים, גבעת הברושים וגבעת הברפיליה. בעירייה מעריכים שכבר בחורף הבא נוכל לראות את צמחי הבר משכונת מורשת צומחים בביתם החדש.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20