(new)ויקטורי
עסקאות אחרונות

עסקאות אחרונות

השבוע בענף הנדל"ן בעיר: שוק הדירות להשכרה רותח והמחירים לא מראים סימני ירידה

מכירה

דירת ארבעה חדרים, 110 מ"ר ברחוב ציפורנית בשכונת הפרחים. מעלית, גינה 50 מ"ר. המחיר המבוקש: 2.195 מיליון שקל. נמכרה ב-2.135 מיליון.

דירת ארבעה חדרים, 110 מ"ר ברחוב אלמוגן בשכונת הנחלים. קומה ראשונה, מרפסת 15 מ"ר, גינה 20 מ"ר. המחיר המבוקש: 1.195 מיליון שקל. נמכרה ב-1.89 מיליון.

 

השכרה

דירת ארבעה חדרים, 110 מ"ר ברחוב נחל זוהר בשכונת משואה, קומה שנייה. המחיר לחודש: 5,000 שקל.

דירת ארבעה חדרים, 110 מ"ר ברחוב הפיקוס בשכונת הנחלים. קומה רביעית, מעלית, מרפסת 10 מ"ר.  המחיר לחודש: 5,000 שקל.

דירת חמישה חדרים, 135 מ"ר ברחוב נהר הירדן בשכונת משואה. קומה שנייה, מרפסת 8 מ"ר. המחיר לחודש: 5,250 שקל.

דירת ארבעה חדרים, 120 מ"ר ברחוב נחל דליה בשכונת הנחלים. קומה שנייה, מעלית. המחיר לחודש: 5,200 שקל.

קוטג' בן חמישה חדרים, 140 מ"ר ברחוב נחל יבניאל בשכונת משואה. המחיר לחודש: 6,400 שקל.

דירת ארבעה חדרים 110 מ"ר ברחוב נהר הירדן בשכונת משואה. קומה ראשונה, מעלית, מרפסת 10 מ"ר. המחיר לחודש: 5,000 שקל.

דירת ארבעה חדרים + ממ"ד, 130 מ"ר ברחוב אזדרכת בשכונת הנחלים. מעלית, מרפסת 30 מ"ר. המחיר לחודש: 5,500 שקל.

דירת ארבעה חדרים, 120 מ"ר ברחוב נחל זוהר בשכונת משואה. קומה ראשונה, מעלית, מרפסת 8 מ"ר. המחיר לחודש: 5,100 שקל.

(העסקאות התבצעו בסוכנות "השקעות מודיעין")

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21