(newsדיור מוגן 10.7.19
השאלה הגדולה: מי יקבל היתר לפצל בתים צמודי קרקע במודיעין?

השאלה הגדולה: מי יקבל היתר לפצל בתים צמודי קרקע במודיעין?

ברעות יש 1,600 בתים צמודי קרקע, במכבים 700 ובשאר שכונות העיר עוד 500 - רובם ככולם בשכונות מוריה והשבטים • בעקבות החוק שעבר בכנסת קורא שלמה פסי לוועד רובע מכבים-רעות לגבש במהירות נייר עמדה שיסדיר את הזכאות ולא יעמיס על התשתיות

בעירייה נערכים לגל בקשות להיתרים לפצל בתים לשתי יחידות דיור בבתים צמודי קרקע, לאור החקיקה בכנסת שעברה לאחרונה המאשרת לפצל בתים חד משפחתיים. בקרוב יתכנס פורום בכיר בעירייה בהשתתפות ראש העירה, היועצת המשפטית, מהנדס העיר ואנשי מחלקת ההנדסה כדי לקבוע כללים מחייבים עבור הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה שעוסקת במתן היתרי בנייה להרחבות בתים בעיר.

הנושא שלשמו יתכנס הפורום יהיה התיקון בחוק שמאפשר לפצל בתים צמודי קרקע לשתי יחידות דיור. מי שמוביל את ההליך הוא שלמה פסי, מ"מ ראש העיריה ומחזיק תיק רובע מכבים רעות בעירייה. לדברי פסי הוא הבין ש"אם לא יגובשו במהרה כללים אחידים למתן היתרי הבנייה לפיצול הבתים - יתחולל כאוס בתחום התשתיות והחניות במכבים וברעות".

פסי אמר לאחרונה בישיבה של ועד הרובע כי "הוועדה חייב לגבש נייר עמדה ולהביא אותו בפני הפורום הבכיר של העירייה בתחום ההנדסה. הוועד הוא נציג התושבים ומאחר ויש תב"ע נפרדת למכבים ולרעות מאשר לשאר העיר מודיעין, חשוב מאד שלתושבי מכבים ורעות תהיה אמירה ברורה בנושא, אחרת ייעשו כאן טעויות קשות בתחום התיכנון והבנייה".

פסי גילה כי עיריית מודיעין תאמץ כנראה את השיטה שהיתרי בנייה לפיצול בתים צמודי קרקע לא יעבור את סף ה-20%. כלומר: עד לקיבולת זו יינתנו היתרי בנייה וזהו. פסי הסביר כי במכבים וברעות אין מספיק תשתיות בתחומי הביוב מים חשמל תחבורה וכמובן חניות, למקרה שכל תושב יפצל את ביתו לשתי יחידות דיור.

כעת יש בעייה כיצד מגבילים את סף 20% ההיתרים. פסי: "יש לנו דילמה כבדה בעניין כי היכן יהיו אותם עשרים אחוז? האם כל הפונים ראשונים לקבל את ההיתרים יקבלו? ומה יהיה אם ברחוב אחד יגישו כולם בקשה להיתר? הרי הרחוב יהיה עמוס מאד, אז כיצד נפזר את העומס? האם נקבע עקרונות של פיזור ההיתרים בין כל הרחובות? ומה יקרה אם במכבים רעות נגיע לסף עשרים אחוז ואז יגיעו בקשות להיתרים גם משכונות אחרות בעיר עצמה, נדחה את הבקשות? נקיים הגרלה? אלה שאלות כבדות משקל שאנחנו צריכים לתת עליהן את הדעת לפני שהועדה המקומית מתחילה לדון בבקשות לפיצול דירות".

נושא נוסף שהפורום הבכיר יצטרך לקבל עליו החלטה הוא הנושא המשפטי של פיצולי הבתים. פסי הסביר כי "כיום יש עבירות בנייה בעיר וגם במכבים וברעות פוצלו בתים שלא כחוק ונוספו יחידות דיור. מה יהיה גורלן של יחידות אלה? האם נלבין אותן? האם נכליל אותן בתוך העשרים אחוז? ומה אם נעבור את הסף הזה כבר בשלב של מתן ההכשר לעבירות הבנייה שנעברו בדיעבד? בעצם נפגע בתושבים ההגונים שלא ביצעו עבירות בנייה, שלא יוכלו לפצל כבר את בתיהם".

חוק הפיצול אושר בכנסת בשנה שעברה ובמודיעין הוא נוגע בעיקר לרובע מכבים רעות, שבו כל הבתים הם צמודי קרקע. ברעות יש 1,600 בתים צמודי קרקע, במכבים 700 ובשאר שכונות מודיעין עוד 500 בתים צמודי קרקע (רובם ככולם בשכונות מוריה והשבטים).

"הצעתי בוועד הרובע עקרונות כיצד לבחון את הבקשות שיגיעו לפיצול הבתים במסגרת החוק, ובשלב ראשון לשמוע את עמדת התושבים", אומר פסי, "לאחר שהנושא הועלה על ידי מחלקת ההנדסה לדיון בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. אך הנושא הורד על ידי ראש העיר מסדר היום. אני ממליץ שוועד הרובע יפעל בזריזות על מנת לגבש את מסמך העמדה. מובן שההחלטה נתונה לוועדה המקומית אבל לעמדת התושבים על ידי ועד הרובע יש משקל רב ואין ספק שיתחשבו בעמדתו".

החוק מתיר לרשות המקומית להגביל את מספר הבתים שיינתן להם אישור ל-.%20 לפיכך אומר פסי: "אני סבור שלא יותר לפצל יותר מעשרים אחוז באותו אשכול או אותו רחוב כדי להתחשב בעומס על התשתיות ובאיכות החיים של התושבים. לא נכון לגרום להעמסה בלתי פרופורציונלית של אזורים".

מכללת די בי איי