(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
תושבים וקבלני שיפוץ נקנסו בגין מפגעים שגרמו בזמן העבודות

תושבים וקבלני שיפוץ נקנסו בגין מפגעים שגרמו בזמן העבודות

בשני המקרים היו מעורבים גם טרקטורים שגרמו נזק לתשתיות • הקנס המיידי: 475 שקל

שני תושבי העיר נקנסו לפני שבוע בעת שגרמו למפגעים כשעסקו בשיפוצים בדירותיהם. תושב העיר  נתפס כששיפץ את הגינה המשותפת של הבניין ברחוב הלוח העברי ובמהלך השיפוץ פרק כמויות גדולות של אדמה על הכביש והמדרכה הסמוכים לבניין. מהעיריה נמסר גם כי "התושב אף ניסה להסדיר באופן עצמאי את תנועת כלי הרכב בכביש ובכך גרם סיכון שלומם של הולכי הרגל והנוסעים בכביש. כמו כן, במהלך העמסת האדמה לשטח הגינה על ידי טרקטור, נגרם נזק לכביש ולמדרכה על ידי כף הטרקטור שגירדה את האספלט".

אנשי הפיקוח העירוני באגף שפ"ע בעירייה הגיעו למקום וקנסו את התושב  במקום בסכום של 475 שקל כשהם מוציאים לו צו הפסקת עבודה. בנוסף תבוצע הערכת נזקים ותיקונם על ידי אגף התשתיות. הפקחים הורו לתושב ולפועליו לנקות לאלתר את המקום מעודפי האדמה והלכלוך שנגרם.

מקרה דומה אירע ברחוב ברקת,  שם קבלן המשפץ בית החליט להשתמש במדרכה ובכביש הסמוכים לטובת השיפוץ. במהלך העבודות טרקטור גרם לנזק לאספלט בכביש. הנזקים הועברו להערכת בקרה ותיקון על ידי אגף התשתיות והפקחים קנסו את הקבלן בסך של 475 שקל בגין גרימת מפגע בשטח ציבורי. כמו כן, הפקחים הורו לקבלן לנקות את השטח באופן מיידי. 

(new)מאוחדת באנר 2