(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
העיר הצעירה בישראל: יותר מ-40% מתושבי מודיעין מתחת לגיל 21

העיר הצעירה בישראל: יותר מ-40% מתושבי מודיעין מתחת לגיל 21

רגע לפני יום העצמאות התפרסמו נתוני מרשם האוכלוסין, מהם עולה כי נמשכת העלייה באוכלוסיית העיר המונה כיום 93,566 תושבים

רגע לפני חגיגות יום העצמאות מתפרסמים נתוני האוכלוסין ביישובים בישראל, מהם עולה כי במודיעין חיים כיום 93,566 תושבים, גידול של 1,346 לעומת השנה שעברה. הגידול באוכלוסיית העיר, שבשנתה הראשונה (1996) מנתה 898 תושבים בלבד, נמשך מדי שנה כאשר על פי הנתונים עולה כי היחס בין גברים לנשים בעיר כמעט זהה – 46,926 נשים לעומת 46,640 גברים.

מפילוח הנתונים מודגש שוב היקף האוכלוסייה הצעירה בעיר, כאשר מספר התושבים במודיעין בגילאים 0-21 עומד על 39,847. מספר התושבים בגילאי 22-40 הוא 19,143 ואילו בגילאי 41-60 ישנם 25,170 תושבים. בקטגוריית גיל הזהב ( 60 ומעלה) נמצאים בעיר כ-9,406 תושבים, זאת לעומת 8,775 בשנה שעברה.

גם נתוני קליטת העלייה מתפרסמים כעת. על פי נתוני משרד הקליטה והעלייה הגיעו ישירות לעיר ב-14 השנים האחרונות (בין 1.1.2003-31.12.2017) 3,773 עולים המהווים 4% מתושבי העיר. מתוך העולים כמעט מחצית מהם הגיעו לעיר מארצות הברית (1,528), 391 ממדינות ברית המועצות לשעבר ו-378 הגיעו מצרפת. בשנת 2017 עלו ישירות למודיעין 260 עולים, כאשר 44 מהם הגיעו מארה"ב, 16 מאנגליה ו-13 מצרפת.

גם הנתונים המספריים לגבי שכונות העיר מתפרסמים כעת, כאשר השכונה הגדולה במודיעין היא שכונת אבני חן, המונה כיום 11,372 תושבים. אחריה נמצאת שכונת משואה עם 9,949 תושבים ובמקום השלישי עומדת שכונת הנחלים עם 9,890 תושבים. שכונת הכרמים מונה 9,608 תושבים ואחריה שכונות המגינים והפרחים, כאשר במגינים מתגוררים 8,537 תושבים ואילו בשכונת הפרחים 8,208 תושבים. ברעות ובמכבים חיים כיום 9,184 תושבים.

על פי הנתונים עולה כי בראש רשימת היישובים מהם מהגרים למודיעין עומדת שוב ירושלים, ממנה הגיעו לעיר בשנה החולפת 132 תושבים חדשים. 66 תל אביביים עקרו השנה למודיעין ואילו מרמלה ולוד הגיעו 40 תושבים חדשים. 20 תושבים חדשים הגיעו השנה לעיר דווקא מהיישוב הסמוך לפיד, ואילו מהדרום (אילת, ערד ובאר שבע) הגיעו 10 תושבים. גם לצפון יש ייצוג ברשימת ההגירה לעיר, כאשר מראש פינה הצפונית הגיע למודיעין השנה תושב אחד.

מתחילת 2018 נולדו בעיר 270 תינוקות, כאשר השכונה בה נולדו הכי הרבה תינוקות במהלך תקופה זו היא שכונת הכרמים הצעירה, בה נולדו מתחילת השנה 42 תינוקות. בשכונת אבני חן נולדו בתקופה זו 31 תינוקות ואילו בשכונות משואה והמגינים נולדו 25 תינוקות בכל שכונה.

מנתוני העירייה עולה כי בסך הכל ישנם 20,738 תושבים שנולדו בעיר משנת 1996 (כולל מכבים ורעות) , המהווים למעלה מ-22% מכלל תושבי העיר. 500 תושבים בעיר נולדו בשנת 1948, יחד עם הקמת מדינת ישראל ויחגגו השנה 70, כאשר בנוסף מתגוררים בעיר שני תושבים החוגגים השנה גיל 100. כמו כן, שניים נוספים יחגגו השנה 101 ועוד שני תושבים יחגגו 102.

מאוחדת באנר 1