(new)ויקטורי
השבוע: העירייה תחל בעבודות בשדרות מנחם בגין

השבוע: העירייה תחל בעבודות בשדרות מנחם בגין

במהלך החודשיים הקרובים יתבצעו באזור עבודות להפרדת נתיבי התנועה בצומת אסתר המלכה

עיריית מודיעין תחל השבוע בביצוע עבודות בשדרות מנחם בגין בעיר, במהלכן יחולו שינויים בהסדרי התנועה באזור. במהלך העבודות, הצפויות להימשך כחודשיים, תבצע העירייה הפרדה בין נתיבי התנועה בצומת מנחם בגין וחוצה העמק, המשכו של רחוב אסתר המלכה. בעירייה מסרו כי יוסדרו נתיבים ייעודיים עבור הרכבים הפונים שמאלה בכניסה וביציאה מהצומת. בשל הקמת ההפרדה בין הנתיבים תמנע הפנייה שמאלה ממנחם בגין דרום לחניון התפעולי של מרכז יורושופס.

בעירייה מסרו כי לא יהיו חסימות כבישים או נתיבים בזמן הזה, אולם כן תהיה הסדרה של התנועה בזמן העבודות ועל כן יש לשים לב לשילוט שיוצב במקום.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20