(new)ויקטורי
ל"ג בעומר – יהיה פחות אש

ל"ג בעומר – יהיה פחות אש

בעיריה ממשיכים לצמצם את מספר המגרשים המיועדים למדורות ואת מספר הימים המותרים • מפירי התקנות צפויים להיקנס

ל"ג בעומר יחגג בעוד שבועיים ובעירייה ממשיכים לצמצם את הימים והמקומות בהם מותר יהיה להדליק מדורות.

כחלק מהערכות העירייה לחג, שיחול בתאריך 3/5, פורסמה באתר העירייה רשימת המגרשים בשטחים פתוחים המיועדים להדלקת מדורות, כאשר זו תתאפשר רק בימי שלישי ורביעי (1-2/5).

השטחים בהם תתאפשר הדלקת מדורות הם: השטח הפתוח לאורך רחוב עמק האלה, מערבית לחורשת הנופלים ועד לרחוב יהודה המכבי; רחוב עמק האלה מפינת יהודה המכבי לכיוון מערב עד מגרש הכדורגל העירוני, סמוך לכניסה לכביש הגישה לחווה האקולוגית; פינת הרחובות עמק האלה והשדרה המרכזית, ברחוב המעיין מול המרכז הלוגיסטי של שופרסל בפארק הטכנולוגי (יהיה שילוט במקום); לאורך כביש 4  - מהכיכר דרומית לחווה האקולוגית ועד לכיכר הסמוכה לגשר לכיוון פאתי מודיעין; דרומית לצומת יהודה המכבי וכביש 431 לאורך כביש הגישה לשכונת נופים ועד לכיכר הסמוכה מתחת כביש 431; מנחת המסוקים הישן בסמוך לכניסה לרעות; ליד מגרש הטניס מתחת לרחוב האלה ברעות, סמוך לבית ספר מעלות, ובמגרש הסמוך לסניף תנועת הנוער "מכבי צעיר" במכבים ברחוב נוף קדומים.

בעירייה הדגישו כי במהלך ימי הדלקת המדורות תבוצע פעילות אכיפה מוגברת של השיטור והפיקוח העירוני. מדורות שיודלקו בשטחים או מגרשים אסורים יכובו ומדליקי המדורות ייקנסו.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20