(new)לייזר ליין 24.1.19
חטא היוהרה

חטא היוהרה

חטא היוהרה הוא מן החטאים שבגללם נעלמו אימפריות מן העולם. אנו שבים וחוטאים בו כאילו לא למדנו דבר

הברכה שורה בנסתר מן העין - שנו חז"ל. ההמלצה הזאת של חכמנו מקבלת משנה תוקף בעידן הזה שבו תחת כל עץ רענן בכירי מדינת ישראל יוצאים מבוקר עד ערב בהצהרות שחצניות על כוחה ועוצמתה של המדינה לעומת חורשי רעתה.

אנחנו מקרינים כלפי העולם כולו ובמיוחד אויבינו שחצנות וחוסר צניעות מובהקים. חטא היוהרה הוא מן החטאים שבגללם נעלמו אימפריות מן העולם. אנו שבים וחוטאים בו כאילו לא למדנו דבר ממה שקרה כאן אחרי מלחמת ששת הימים בואכה מלחמת יום הכיפורים שבה כל סג"מ הרגיש סגנו של אלוהים וכל אלוף חשב שנמשח בשמן ונועד למלכות.

אלפי צעירים איבדו את חייהם במלחמת 73 בגלל השחצנות על כוחנו ועוצמתנו לעומת האויב החלשלוש שלא יעז להרים ראש נגדנו כי "נשבור לו את העצמות". כולם חטאו אז בחטא הגאווה וחוסר הצניעות.

דומה שאנחנו חוזרים שוב על אותן אמירות ומשדרים לעולם שאין בלתנו וכי אנחנו מעצמה עולמית בעלת יכולות יוצאות דופן. ככל שנשמור לעצמנו את ההצלחות שלנו כך ייטב. ככל שנחדל מלברבר את עצמנו לדעת תחת כל מיקרופון ומול כל מצלמה כך החשש מהיכולות שלנו יתעצם. אין כל צורך להסתובב בשכונה שלנו וביקום חשופי חזה כדי שיראו את הריבועים על החזה הנפוח שלנו. רוצה לומר: אני גבר גבר.

הישגי המוסד והשב"כ ראויים להערצה. החומרים שהמוסד שלף מאיראן הם מדע בדיוני וראוי היה שהעולם יידע על כך בקמצוץ מן המידע שנמסר. העמימות יוצרת עוצמה.

בינינו אני לא כל כך בטוח שאנחנו באמת מאוד מאוד חזקים ובלתי ניתנים להכנעה. מלחמת לבנון השנייה וצוק איתן לא בדיוק הצביעו על כך. הכשלים בשני המבחנים האלה היו גדולים ורבים. שום קרב לא הוכרע צ'יק צ'אק והיו קרבות שבהם שילמנו מחיר יקר מאין כמוהו על רשלנות בשימוש בזחל"מים מיושנים ובלתי מוגנים ומודיעין לקוי.

התחלנו בחז"ל ונסיים באמירה ישנה ובעלת ערך רב: והמשכיל בעת ההיא ידום.

יאיר דנון