דיור מוגן 16.12.18
מה מצב המיצ"ב?

מה מצב המיצ"ב?

כדאי להטיל ספק במהימנות "מפת החינוך" שפירסמו השבוע YNET  וחברת "מדל"ן", למרות שהוא ממקם את מודיעין בסוף העשיריה הפותחת • עם זאת – הנתונים שהוא מספק על בתי ספר בעיר מעניינים

חברת "מדל"ן" ואתר YNET פירסמו השבוע את המדד השנתי שלהם ל"ביצועי" בתי ספר ברחבי הארץ. הפרסום נקרא "מפת החינוך" ובפרמטרים שנבדקו בו מודיעין נמצאת במקום העשירי בארץ. הבדיקה כללה את הישגי בתי הספר ברשויות השונות במבחני המיצ"ב בשנים האחרונות, יחד עם ההישגים בבחינות הבגרות. בעיריה ציינו בסיפוק כי רק שתיים מהרשויות ב"עשיריה הראשונה" מפעילות מספר גבוה של בתי ספר בדומה למודיעין.

על פי המדד השיגה מודיעין ציון של 77 לעומת הממוצע הארצי שעומד על 55. זו ירידה של נקודה אחת לעומת השנה שעברה. על פי הנתונים שהציגו באתר השיגו תלמידי מודיעין ציונים ממוצעים בבחינות המיצ"ב במקצועות הליבה בשנת 2017 של  72% במתמטיקה, במדע וטכנולוגיה 74%, אנגלית 83% ובעברית 70%. נתון נוסף המשוקלל במדד שהתווסף השנה הוא שקלול ציוני הבגרויות בבתי הספר שפורסמו לשנת 2016. 

בעירייה שבו והדגישו בנושא זה כי מבחני המיצ"ב, מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית, נעשים על מנת לספק לבתי הספר כלים ונתונים המסייעים בקביעת יעדים בית ספריים לשם בקרה וניטור של התהליך הלימודי, והקצאה יעילה של משאבים. כמו כן, יש לזכור כי מטרת המיצ"ב היא לשרת את בית הספר ולא לקבוע דירוג ביחס לבתי ספר אחרים. חשוב לזכור כי המיצ"ב מיועד לתמוך בשיפור מתמיד של הלמידה, תוך הלימה ליעדים הלימודיים ולחזון הבית ספרי, וזאת על סמך ההבנה שמבחנים ושאלונים אינם מטרה לכשעצמה, אלא כלים בשירות הלמידה.

לא ברור כיצד הגיעו ב-YNET לנתונים ולמסקנות הנ"ל. באתרי המידע של משרד החינוך חל השנה שינוי, כאשר לראשונה בשנים האחרונות לא ניתן למצוא את הישגי תלמידי כל בית ספר בבחינות המיצ"ב במקצועות הליבה. במקום ציון/ניקוד אותו השיגו התלמידים בבחינות, כפי שניתן היה למצוא בשנים הקודמות, מסוכמים הפעם הישגי התלמידים בצורת "ממוצע בסולם רב שנתי". את משמעות מונח זה לא הצליחו השבוע להסביר גם גורמים במשרד החינוך אליהם פנינו.

על פי הנתונים שבאתר ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) נראה כי הישגי התלמידים ממודיעין בשנת 2017 נותרו כמעט זהים ברוב המקרים להישגיהם בשנים הקודמות, כאשר עדיין מדובר על ממוצעים גבוהים יותר מהממוצע הארצי, וגם גבוהים במעט מהממוצע ברשויות באשכולות סוציו אקונומיים דומים.

מניתוח הנתונים שהוצגו במדד עולים פרטים נוספים מעניינים הנוגעים למערכת החינוך במודיעין. כך למשל בחלק משאלון המיצ"ב העוסק באלימות בבתי הספר, נשאלה השאלה "האם קיבלת בעיטה/אגרוף בחודש הקודם לבחינה?". בבית הספר ממ"ד אריאל השיבו 33% מהעונים בחיוב, כמו גם בבית הספר מעוז המכבים. במשואת נריה עומד שיעור התלמידים שהשיבו בחיוב על השאלה הנ"ל על 30% ובבית הספר קשת 28% מהתלמידים ענו בחיוב.

עוד נתון מעניין נוגע לשאלה שנשאלו צוותי ההוראה – "האם אתה מרגיש שחיקה בעבודתך?". בראש הרשימה המפוקפקת הזו עומד בית הספר אסיף, בו השיבו בחיוב לא פחות מ-76% מהמורות שענו על השאלון. עוד בצמרת הטבלה בית הספר נתיב זבולון עם נתון של 64%, יחד – 56%, חוט השני  - 55% ומשואת נריה שבו מחצית מהמורות שענו על השאלון השיבו בחיוב.

יאיר דנון