(new)ויקטורי
מי רוצה לשמור על פרפרים?

מי רוצה לשמור על פרפרים?

החברה להגנת הטבע השיקה מיזם חדש - "משמר הפרפר - במטרה לגייס תושבים שינטרו את מצב אוכלוסיית הפרפרים בסביבות מודיעין

(צילום: נעמי סיוון, מתוך אתר החברה להגנת הטבע)

סניף מודיעין של החברה להגנת הטבע השיק לאחרונה מיזם חדש ומעניין – "משמר הפרפר". מדובר על יוזמה חדשה הקוראת לתושבי העיר להצטרף לקבוצה ייחודית, שבסדרת מפגשים לאורך השנה תעקוב אחרי מצבם של הפרפרים במודיעין והסביבה.

בקהילת מודיעין של החברה להגנת סיפרו כי בעשרות השנים האחרונות מתרחשת פגיעה מואצת בנופים הטבעיים בארץ ובעולם כולו.  ישנה חשיבות עליונה לשמירת מגוון מיני הצומח ובעלי החיים אשר עדיין קיימים בשטחים הטבעיים.  כדי לנסות להגן על מרבית המינים, מבלי לחקור כל אחד מהם באופן פרטני, נהוג בקרב המדענים להשתמש בקבוצת מינים מסוימת של בעלי חיים כביואינדיקטורים (סמנים ביולוגיים), המלמדים על מצבן של קבוצות בעלי חיים אחרות, מצב חברות הצומח השונות ומצב בתי הגידול השונים והמערכת האקולוגית בכללותה. הפרפרים נחשבים כיום לאחת מקבוצות הביואינדיקטורים הטובות ביותר.

באתר החברה להגנת הטבע הוגדרו מטרות התכנית כך: "יצירת מסד נתונים מהשדה שישמש לצרכי תכנון, ממשק וקבלת החלטות, חיזוק הקשר בין התושבים לסביבתם והגברת המודעות הציבורית למגוון הפרפרים באזורנו ולחשיבותם כביואינדיקטורים למצב הסביבה, חשיפת הציבור לדרכי זיהוי ודיווח, לחשיבות הדיווח האקראי ולניטור הקבוע.

אז איך יעבוד המיזם החדש? הפעילות תתבצע חלקה בפורום הקבוצה וחלקה באופן פרטני וסביורים אישיים, כשבין הפעילויות יהיו הרצאות וסיורי שטח, לימוד וזיהוי מיני פרפרים, קביעת מסלולי ניטור והעברת הממצאים למאגר נתונים ארצי. מסלולי הניטור ייקבעו על ידי המשתתפים, בהדרכת אנשי החברה להגנת הטבע. על פי התכנית יתבצעו סיורי הניטור אחת לשבועיים, במרחק שלא יעלה על 15 דקות הליכה מהעיר.

משתתפי התכנית, שעלות ההישתתפות בה תעמוד על 200 שקל לשנה, יקבלו הכשרה ממדריכי התכנית לאורך 10 מפגשים. בנוסף, יקבלו גם את הספר "מדריך הפרפרים הישראלי" מאת דובי בינמיני. המפגשים העיוניים יתקיימו בימי חמישי ואילו הסיורים בשטח יצאו לדרך בימי שישי בבוקר. במהלך התוכנית ייחשפו המשתתפים גם לקבוצות ניטור אחרות בארץ ולעבודה של אגודת חובבי הפרפרים בישראל.

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20