(new)ויקטורי
תביעה נגד החכ"ל על סך 19 מיליון שקל

תביעה נגד החכ"ל על סך 19 מיליון שקל

חברת ההנדסה "אמט", שזכתה במכרז לפיתוח הקרקע בשכונת נופים, תובעת את החברה הכלכלית בטענה: העבודות בפועל היו הרבה יותר גדולות ממה שפורסם במכרז • התובעת ביקשה באחרונה להחליף את המהנדס הבורר שמינה בית המשפט

חברת ההנדסה "אמט" תובעת מהחברה הכלכלית של מודיעין סכום עתק של 19 מיליון שקל. מדובר בסכום כה חריג, עד כי רואה החשבון של החברה הכלכלית הקדיש לו פיסקה שלמה בדו"ח הכספי של החברה הכלכלית והזהיר מפני ההשלכות של תביעה בסדר גודל שכזה. אם אכן התביעה תסתיים לרעת החברה הכלכלית וזו תיאלץ לשלם לחברה התובעת, הדבר יעביר את החברה הכלכלית של מודיעין מרווח להפסד כבד.

"אמט" זכתה במכרז הביצוע של עבודות התשתית בפרוייקט בנייה בשכונת נופים, בהיקף של 19 מיליון שקל. היא החלה בעבודות התשתית לפיתוח הקרקע ואז התברר לה – לפי הטענה - כי למעשה עלות העבודות היא הרבה מעבר למה שהוצג במכרז.

החברה תבעה את ההפרש בגין השיערוך הלא נכון (לגישתה) של עלות עבודות הפיתוח בסכום של 19 מיליון שקל, המבטא לדעתה את העלות האמיתית: יותר מ-36 מיליון שקל שהיא עצמה הוציאה על העבודות.

בית המשפט מינה מהנדס בורר שיבצע הערכת מחיר חדשה לעבודות הפיתוח בנופים. זה החל בעבודות ההערכה החדשה, אולם "אמט" ביקשה במפתיע להחליפו.  לפי גורם בעירייה – זאת מכיוון שהמהנדס הבורר ביצע הערכת מחיר הקרובה יותר להערכת המחיר של החברה הכלכלית.

דובר העיריה מסר בתגובה רשמית: "מדובר על תביעת הקבלן שזכה במכרז לביצוע עבודות התשתית בשכונת נופים, זאת לאחר שנעשה דיון מיוחד במהלכו הציג הקבלן כיצד הוא יעמוד בתנאי התקציב שקבע בעת הצעת המחיר במכרז. יחד עם זאת לאחר תחילת העבודות טען הקבלן כי העלויות בפועל של העבודות בהן זכה גבוהות מההצעה עליה התחייב. מאחר והחברה הכלכלית למודיעין טוענת כי הקבלן מחויב לבצע את העבודות בהתאם להצעה בה זכה התואמת  את המציאות בשטח, החליט בית המשפט למנות מומחה בתחום אשר יבחן את טענות שני הצדדים. עם סיום הבחינה צפוי המומחה להגיש את מסקנותיו לבית המשפט".

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20