(newsדיור מוגן 10.7.19
באנו להשפיע

באנו להשפיע

נציגי שלושה בתי ספר יסודיים במודיעין, המפעילים תכניות חינוכיות בנושאי סביבה וקיימות, השתתפו בכנס מיוחד שנערך השבוע בכנסת

נציגי שלושה בתי ספר ממודיעין השתתפו השבוע ביום מיוחד בכנסת, שזכה לכותרת – "ילדים מבקשים – ישראל מקיימת".

יחד עם 350 תלמידים מבתי ספר ברחבי הארץ חגגו בכנס המיוחד את פעילות בתי הספר בתחומי הסביבה והקיימות, שיזמו חברי כנסת יחד עם משרד החינוך והחברה להגנת הטבע.

ממודיעין לקחו חלק בכנס תלמידי בתי הספר היסודיים נתיב זבולון, אופק ויחד, שנבחרו על ידי החברה להגנת הטבע בזכות תוכניות חינוכיות בנושאי סביבה הפועלות בהם.

בית הספר אופק מוביל פרויקט חדשני בתחום המים והסביבה ופועל לשמירה והעלאת מודעות לשטחים פתוחים בעיר, ובנוסף מתחזק גינה אקולוגית ומעודד מחזור. בית ספר נתיב זבולון מטפח מרחב אקולוגי עם צמחי מאכל ובנוסף, כיתות ו' בבית הספר משתתפות בפרויקט ייחודי להיכרות עם ציפורי הבר בחצר הבית, העלאת המודעות לחשיבות השמירה עליהן והשתתפות במיזם ספירת ציפורים ארצי. בבית ספר יחד מטפחים התלמידים מרחב אקולוגי מקיים ואכיל והשנה גם הקימו מתחם פעילות אקולוגי בשימוש חוזר, מרחבים ירוקים ואכילים לזכרה של הגננת ויויאן כהן. בנוסף, מוקמת בבית הספר פינת ישיבה מונגשת מחומרים בשימוש חוזר לטובת שילוב אנשים עם מוגבלויות.

במהלך היום, ביקרו התלמידים בתחנה לחקר ציפורים, עברו פעילויות לעידוד אקטיביזם סביבתי, צפו במליאת הכנסת, נפגשו עם חברי כנסת והציגו בתערוכה פוסטרים המלמדים את עיקר עשייתם בבית הספר ומעניקים השראה לבתי ספר אחרים.

אביטל יוגב, מנהלת קהילת מודיעין והסביבה בחברה להגנת הטבע, סיכמה: "אני מודה לחברי הכנסת על שהקדישו מזמנם על מנת לפגוש את התלמידים. אנחנו, בחברה להגנת הטבע, ממשיכים לקיים יום יום, חינוך סביבתי וטיילות חינוכית, כחלק משמעותי מהעשייה שלנו לשמירת הטבע בישראל".

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ