(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
מואיז ממש לא נעלם

מואיז ממש לא נעלם

משה יאיר, הלא הוא "מואיז הקטן" מהשיר המפורסם של יוסי בנאי, יוצא לאור בגיל 86 • עם ספר אוטוביוגרפי שנכתב עבור בני משפחתו, אבל יכול לעניין כל אחד

כולם מכירים את שירו הידוע של יוסי בנאי "אני וסימון ומואיז הקטן", שבסופו השורה "ומואיז הקטן - לאן הוא נעלם?". מואיז הקטן הוא איש אמיתי שממש נעלם אלא עבר מירושלים להתגורר במודיעין ולאחרונה אף כתב ספר על קורותיו כילד בירושלים של הימים ההם, בשנות השלושים והארבעים של המאה הקודמת.

לא רק כילד אלא גם תחנות חייו האחרות של מואיז הקטן מסופרות בספר, מימי הילדות דרך הבחרות, השירות בצה"ל הבגרות הקמת המשפחה העניפה, הקריירה כשחקן הכדורגל, השליחות לדרום אמריקה מטעם הסוכנות ועד היום כשהוא מתגורר במודיעין ומתכנן לעבור לדירתו החדשה ביחד עם אשתו במתחם הדיור המוגן "פאלאס".

הספר מספק תשובות לשאלות רבות בקשר לזהותו של אותו מואיז הקטן משירו של יוסי בנאי. מואיז הקטן הוא עו"ד משה יאיר, משפטן ירושלמי ותיק שעבד שנים רבות במקצוע עד שפרש לגמלאות ודילג למודיעין כדי להיות קרוב לנכדותיו.

הסיפורים שבספר החדש "אני הוא מואיז הקטן – סיפורי חיים"  צובעים באור חדש את ימי ילדותו של מואיז בסמטאות ירושלים של אז, והזיכרונות שמלוים אותו עד היום כשהוא כבר בן 86.

למרות הזמן הרב האירועים של אותם הימים  השיר "אני וסימון ומואיז הקטן" שנכתב לפני ארבעים שנים, עדיין מושמע הרבה יחסית לשיר בן ארבעים, והוא מדגיש את הגעגוע לילדות האבודה שנותרה בזכרונות של שלושת הזאטוטים הקטנים של שכונות ירושלים, יוסי (בנאי), סימון ומואיז (שהם אגב אחים). אחד הסיפורים המעניינים בספר היה קשור לעניין שם המשפחה יאיר – באותם ימים של המנדט הבריטי היה אברהם שטרן ראש אירגון הלח"י שכינויו המחתרתי היה "יאיר", מבוקש ע"י הצבא הבריטי. למרות שזה היה כינוי הצבא הבריטי ערך חיפושים בבתיהם של כל מי ששמו היה יאיר. "כך בערב שבת הגיעו חיילים בריטים ("כלניות" בכינויים) לביתנו וביצעו חיפוש יסודי בדירתנו בת שני החדרים בשכונת שערי צדק. הדבר היה ממש כמה דקות לפני כניסת השבת ואז לפתע באמצע החיפוש, צילצל השעון שבת והאורות בבית כבו. החיילים הבריטים שלא הכירו את שמירת השבת וכיבוי האורות, נבהלו וחשבו שנפלו למארב של אנשי הלח"י ותפסו עמדות ברחבי הדירה כשהם מוכנים לירי ורק בנס לא פתחו באש".

מה הביא אותך לכתוב את הספר דווקא עכשיו?

"מטרת הכתיבה היתה לספר ולרענן לכל בני משפחתי, ידידי ומכרי על האירועים והחוויות יוצאות הדופן שעברנו כילדים בירושלים וגם לבני הדור הצעיר שאולי לא שמעו עדיין את הסיפורים האלה".

מדוע עברתם למודיעין?

"הגענו לא מזמן למודיעין לאחר שמכרנו את הבית ברמות. פעם שאלו אותי בראיון עיתונאי מה ההבדל בין אז והיום מבחינה כלכלית ואמרתי: אז גרנו תשע נפשות בשני חדרים והיום גרנו שתי נפשות בתשעה חדרים. אז החלטנו לעבור למודיעין להיות קרוב לארבע בנותינו ותשעת נכדינו".

(new)מאוחדת באנר 2