(new)לייזר ליין 24.1.19
כשהרובוט ארז את הקניות

כשהרובוט ארז את הקניות

חברת שופרסל, שכבר מפעילה כאן את המרלו"ג הגדול שלה בישראל, רכשה שטח סמוך עליו תקים מחסן לוגיסטי מבוסס רובוטים – שיארזו את המשלוחים למזמינים דרך האינטרנט • יחד עם המחסנים של רמי לוי ויוחננוף הוקם כאן צומת העצבים המרכזי של ענף המזון בארץ • הסיבה – קרבה לצירי התחבורה ונתב"ג

קמעונאית המזון הענקית שופרסל ממשיכה לבסס את מודיעין כמרכז הפעילות שלה בישראל. בפארק הטכנולוגי כבר פועל המרכז הלוגיסטי העיקרי של שופרסל בישראל – המקום שממנו יוצאים המוצרים לסניפי הרשת. השבוע הודיעה החברה כי רכשה לאחרונה מחברת אמות השקעות שטח נוסף בפארק הטכנולוגי (בסמוך למרכז הקיים), עליו היא מתכוונת להקים מרכז לוגיסטי נוסף - שישרת את מערך הקניות האינטרנטי של החברה.

המהלך הופך את הפארק הטכנולוגי של מודיעין, כמעט רשמית, לצומת המרכזית של מדינת ישראל בכל הקשור לחלוקת והפצת מזון. לצד המרכז הקיים של שופרסל כבר פועל בפארק מרכז לוגיסטי של רשת "יוחננוף" ובימים אלה מתחילה פעילות המרלו"ג המרכזי של רמי לוי. הסיבה היא כמובן הקרבה לצומת הכבישים המרכזיים של ישראל, המבטיחה גישה מהירה לכל רחבי הארץ (כביש 6, כביש 1, כביש 431) וכמובן לנתב"ג. הבעייה שעלולה להיווצר בהמשך היא עומס של משאיות על הכבישים הפנימיים של הפארק ובנקודות הכניסה והיציאה לרשת המקומית. לא מכבר הודיעה העיריה על הכפלת הכביש המקשר את הפארק למחלף ענבה לארבעה-נתיבי כדי להקדים את הפיתרון לבעייה.

המרכז העתידי של שופרסל יהיה ראשון מסוגו בישראל. בניגוד למרכזים הלוגיסטים הקיימים הוא יתבסס על עבודה רובוטית במקום כוח אדם אנושי. הרובוטים הם אלה שייאספו את הסחורה עבור הלקוחות שהזמינו מוצרים באמצעות האינטרנט ויכינו את המוצרים למשלוח ללקוחות. כל זאת ברוח המחסנים של "אמזון".

בעיריה יש מי שלא אוהב את החלק הזה ברעיון: "זה לא ממש יעשה טוב לעיר מבחינת קליטת כח אדם, כי במרכז רובוטי כזה לא יעבדו הרבה עובדים. הרובוטים מחליפים את בני האדם. אני לא רואה איך רובוט יבחר עבור הלקוח את המלפפונים או העגבניות".

וזו לשון ההודעה שפירסמה שופרסל לבורסה, ממנה ניתן ללמוד פרטים נוספים: "ביום 29 במאי 2108 אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם עם חברת אמות השקעות שמחזיקה בקרקע בפארק הטכנולוגי במודיעין סמוך לתחנת הרכבת פאתי מודיעין שם יש כבר לשופרסל מרכז לוגיסטי הפועל במקום.

"המבנה החדש שייבנה על השטח שבבעלות אמות יהיה מרכז לוגיסטי אוטומטי חדש לטובת רכישות ברשת והוא יספק ויקים את פעילות האוטומציה למרכז האוטומטי החדש במודיעין בהיקף של כ- 34,000 מ"ר אותו תקים החברה שישמש לפעילות ה- Online של החברה, וכן למחסן קיים של החברה במושב קדימה שבשרון,  אשר ישמש גם הוא כמרכז אוטומטי לפעילות ה- ONLINE של שופרסל. כמו כן אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם עם צד שלישי אחר (אמות-י.ג), לפיו תרכוש החברה מאותו צד שלישי %25  מזכויות החכירה שיש לצד השלישי במקרקעין פנויים באזור התעשייה במודיעין, כאשר הצדדים יקימו עליו מרכז לוגיסטי, ברמת מעטפת וללא מערכות האוטומציה, בהיקף של כ- 34,000 מ"ר ומבנה משרדים בהיקף של כ- 6,000 מ"ר, כאשר חלקי הצדדים בפרויקט יהיו %25 לשופרסל ו- %75 לצד השלישי.

שופרסל תשכור מהפרוייקט, בשכירות לטווח ארוך, את המרכז הלוגיסטי, אשר ישמש כמרכז אוטומטי לפעילות ה- Online של החברה שייקרא 'מרכז אוטומטי מודיעין', כאמור לעיל. סך ההשקעות בגין הקמת המרכזים האוטומטיים במודיעין ובקדימה כאמור לעיל מוערכות, נכון למועד הדוח, בכ-600 מיליון ₪. יצוין, כי רוב הסכום כאמור הינו בגין התשלום עבור ציוד האוטומציה והקמתו, והן תיפרשנה על-פני תקופה של ארבע שנים".

יאיר דנון