(new)לייזר ליין 24.1.19
העבר קם לתחיה

העבר קם לתחיה

הקמת המוזיאון של מודיעין תחל בעוד מספר חודשים • לצד האיזור ההיסטורי תוצג גם אמנות בת זמננו

בתוך מספר חודשים יחלו עבודות ההקמה של המוזיאון העירוני, שיהיה מוזיאון היסטורי וייקרא "מרכז מורשת החשמונאים". השבוע (לאחר שעת סגירת העיתון) אמורה מועצת העיר לאשר את התקציב בסך 12.3 מיליון שקל להקמת המוזיאון, שיהיה צמוד לבניין המשטרה שבנייתו כמעט הושלמה בשדרה המרכזית. לפני כשנה קמה מהומה כשגורמים בקרב מגזר הדתי בעיר גילו כי העירייה החליטה לבטל את הקמת בית הכנסת שהיה אמור על פי התיכנון הראשוני לשכון בקומלפקס.

המוזיאון יציג סקירה היסטורית של תקופת החשמונאים ו"מנהרת זמן" שתעביר את המבקרים מתקופה לתקופה עד ימינו, כולל תולדות העיר מודיעין החדשה. לצד האיזור ההיסטורי המוזיאון יתפקד גם כמוזיאון לאמנות בת זמננו ויציג עבודות של אמנים מוכרים מהארץ והעולם, לצד עבודות של אמנים תושבי מודיעין שייבחרו.

את המוזיאון תיכנון האדריכל המקומי צבי תמרי, שהסביר בעבר לעיתון זה את עקרות המבנה: "המבנה עצמו יהיה בנוי משורת קורות בטון שמחוברות ביניהן ולא במקרה. הרעיון המרכזי הוא לשוות למבנה צורת שלד ענק, היסטורי וארכיאולוגי שאולי התגלה בחפירה, צורת המבנה כשלד עתיק מהווה רמז ברור לעברה העשיר משל העיר מתקופת החשמונאים. ה'שלד' הענק יילך וישתפל עד לקרקע ויוביל את המבקרים הישר לשביל גישה שיוליך אותם לתוך המבנה".

התצוגה תיבנה סביב חוט מוביל מרכזי לאורך ציר הזמן מתקופת מתיתיהו ובניו החשמונאים ועד ימינו. התצוגה תתבסס למעשה על מנהרת זמן שבה יעברו המבקרים מהעת העתיקה וימי החשמונאים, ומלחמות המכבים, דרך התקופות המאוחרות יותר ועד העת החדשה שבה הוקמה מדינת ישראל ועד לעשורים האחרונים שבהן הוכרז על הקמת העיר מודיעין, כשלחלק היסטורי זה יוקדש כמובן מבט רחב כולל על שלבי התפתחותה של העיר החדשה והמודרנית.

בנוסף לתצוגות יפעל במקום גם אודיטוריום שבו יוקרנו סרטים בנושא התקופות המשוייכות למודיעין ומחוץ למבנה יוקם אמפיתיאטרון.

התצוגה ההיסטורית המרכזית של המוזיאון תישען כמובן על המימצאים הארכיאולוגים שרשות העתיקות תספק לו להצגתן, הסכם על כך כבר הושג ומאות מימצאים שנחפרו והתגלו בסביבת העיר יוצגו במוזיאון. חלקם הגדול לראשונה ייחשפו לאור לאחר ששכנו במחסני רשות העתיקות במשך שנים רבות.

חלק גדול מהמימצאים יגיעו מהחפירות בגבעת התיתורה ומהחפירות בחירבת א-שון והסביבה, ומעוד אתרים ארכיאולוגיים שנתגלו בסביבות העיר הקדומה מודיעין. בנוסף לתקופת החשמונאים יוצגו במוזיאון ממצאים מהתקופות המאוחרות יותר בעיקר מהתקופה הביזנטית שהיתה תקופה עשירה מאד בסביבת העיר, וכמובן תקופות מאוחרות יותר מהממלוכים עד העות'מאנים, הקמת מדינת ישראל והתקופה המודרנית של היום.

יאיר דנון