(new)לייזר ליין 24.1.19
מחר: יפורסמו שיבוצי התלמידים לשנת הלימודים הבאה

מחר: יפורסמו שיבוצי התלמידים לשנת הלימודים הבאה

באתר האינטרנט העירוני תוכלו למצוא מחר את התוצאות, כאשר הורים המעוניינים להגיש ערעור יוכלו לעשות זאת בשבועיים הקרובים בלבד

עיריית מודיעין תפרסם מחר (חמישי – 14/6) באתר האינטרנט העירוני את שיבוצי ילדי העיר למוסדות החינוך בשנת הלימודים הבאה.

מנתוני העירייה עולה כי 4,323 ילדים נרשמו לגני הילדים, מתוכם 2,508 נרשמו לגני טרום חובה וגני טרום-טרום חובה. 1815 ילדים נוספים נרשמו לגני החובה. עוד עולה כי 1,789 ילדים נרשמו לכיתות א', ו-1963 תלמידים לכתות ז'. 

תושבים המעוניינים לערער על השיבוץ שקיבלו למוסדות החינוך בעיר, יכולים לעשות זאת באמצעות אתר העירייה בלבד, עד ליום ראשון 24.6.18 בשעה 10:00. בתום מועד זה יתכנס מינהל החינוך לדיון בערעורים, ותוצאותיהם יפורסמו ב- 9.7.18 באתר העירייה. הודעות שיבוץ למסגרות החינוך המיוחד יפורסמו גם הן ב-9.7.18.

תושבים חדשים המגיעים לעיר ותושבים שטרם נרשמו לגני הילדים ובתי הספר, יכולים לבצע רישום על בסיס מקום פנוי במרכז הרישום שבבניין העירייה בשעות הקבלה,  בימים ראשון וחמישי בין השעות 08:00-10:00 ובימים שני ורביעי בין שעות 13:30-15:30.

יאיר דנון