(new)ויקטורי
תאונה עם רכב עבודה – מי נושא בעלות הנזק?

תאונה עם רכב עבודה – מי נושא בעלות הנזק?

אם הנך עובד חברה הנוהג ברכב שהוקצה לך מטעם מקום העבודה, בין אם לשימוש פרטי או עסקי, כדאי שתקרא את הכתבה הבאה

רכב חברה או כל רכב מטעם המעסיק נחשבים לחלק מתנאי העסקה נחשקים ולעיתים אף כסמל סטטוס. אך מה לעשות כשמשהו לא הולך לפי התוכנית ונגרם נזק לרכב, לרכוש או לגוף? מי הנושא באחריות? מסתבר שהדברים אינם ברורים כפי שאולי חשבתם.

אם הנך עובד חברה הנוהג ברכב שהוקצה לך מטעם מקום העבודה, בין אם לשימוש פרטי או עסקי, כדאי שתקרא את הכתבה הבאה. מסתבר שלעיתים לא רחוקות, העושה שימוש ברכב עושה זאת בביטחון גמור לגבי ביטוח הרכב ותנאיו, בזמן שלמעשה הרכב מכוסה בביטוח חלקי בלבד ובמקרים נדירים, כלל לא. כנראה שחיוניותו של ביטוח הרכב לכל סוגי הנזקים האפשריים, אשר לרוב בעלי הרכב הפרטי נתפס כשירות טריוואלי והכרחי, עלול להפוך בנקל לסעיף בו ניתן לחסוך כמה שקלים מהוצאות העסק כאשר מדובר ברכב חברה או עבודה. ושימו לב, החיסכון לא נגמר כאן. במקרה של תאונה קטנה ויומיומית, בה לצורך העניין לא תהיו מסוגלים מסיבה כלשהי להוכיח חפות מלאה מאשמה, יכול להתקיים מקרה בו תאלצו לשאת בעלויות ההשתתפות העצמית. ובכן, חשוב לדעת כיצד להתנהל בתחום זה, סביב ענייני הביטוח והמודעות לסעיף ההשתתפות העצמית, בכל אלה ניגע מיד.

אין מצב שאין ביטוח

אז מסתבר שיש. לפני כמה שנים דן בית משפט השלום בנצרת במקרה בו נהג אמבולנס היה מעורב בתאונה עצמית הנגרמה עקב חוסר תשומת לב של הנהג. לא היתה שאלה לגבי אשמתו של הנהג בתאונה ועקב כך תבעה החברה העוסקת בהפעלת האמבולנס את הנהג על הנזק הנגרם בעקבות התאונה. בדיעבד הסתבר כי הנהג כלל לא בדק האם האמבולנס מבוטח ופשוט הניח כי כך הדבר. השופט קיבל את טענת התובע מכיוון שאין חובה לבטח בביטוח מקיף ומבחינה משפטית אין לנהג כל הגנה. בערכאה גבוהה יותר אומנם הפך בית המשפט את החלטתו אך מקרה זה בא ללמדנו מספר עקרונות בסיסיים שיש לנהוג לפיהם במקרה בו מתקיימת נהיגה ברכב חברה.

במקרה נוסף אליו נתייחס, היה מעורב נהג ברכב של חברה העוסקת בתיקון מוצרי חשמל בתאונת שרשרת בה נפגע הרכב הנ"ל מאחור ונדחף לתוך אחוריו של הרכב הבא לפניו. הרכב הפוגע הציג גירסה שיקרית בה טען כי רכב החברה נכנס ברכב שלפניו קודם לפגיעתו בו מאחור. קצין הרכב של חברת מוצרי החשמל ראה בגירסה זו הזדמנות פז ותבע את ההשתתפות העצמית מנהג הרכב שבחברתו, כ-1500 שקלים. מכעיס מאד, אך מיד נבחן דרכי התמודדות עם מצבים כגון זה.

אז מהי אחריותו של הנוהג ברכב?

ראשית כל, כל הנוהג בכל רכב, בין אם ברכב פרטי או ברכב חברה, נושא באחריות מלאה כלפי הרכב וסביבתו. כלומר, וכאן נתייחס בעיקר לרכב המשמש לצרכי עבודה מטעם חברה כלשהי – לשון החוק מתייחסת לכך שכל רכב מחוייב בביטוח חובה וניתן להניח שהרכב מבוטח בביטוח זה, אך עקב העובדה שאין חובה חוקית לבטח בביטוח נוסף, חובתך לבדוק ולהבין האם הרכב מבוטח בבטוח נוסף כלשהו. בנוסף, חשוב לדעת כי במקרה בו התרחשה תאונה כלשהי והוכח כי אופן נהיגתך גרם לכך, בין אם ברשלנות או מחוסר תשומת לב, יהיה צורך בתשלום השתתפות עצמית עד גובה של רבע משכרך החודשי. סכום זה, אגב, יוכל להיות מנוכה ממשכורתך רק לאחר אישורך. בלא אישור זה, יהיה צורך להעביר את הדיון בכך לבית המשפט, פעולה שאינה תורמת כלל ליחסי עובד-מעביד. לכן, כדאי גם ברכב החברה ובעיקר בגלל שמרבית הנהיגה נעשית ברכב זה, לצייד גם אוטו במצלמת דרך, פריט לא יקר שיכול במקרים רבים לחסוך אלפי שקלים ולהוכיח כי לא פעלת ברשלנות.

גישת בתי המשפט רואה באי רכישת פוליסה לרכב כהפרה של חובת המעסיק ואחריותו כלפי עובדיו. ככל שמעסיק יימנע מכך הוא חשוף לתביעת שיפוי מהעובד שלו. מבחינתך, גישה זו אולי תועיל בבית משפט אך אין כל סיבה הגיונית לכתת רגליים בין אולמות דיונים כאשר היום כבר ניתן לעשות השוואת ביטוח רכב מקיף אונליין ותוך דקות להגיע להסדר המקובל על שני הצדדים. גם אם לעיתים קיימת אי נעימות בהעלאת נושא זה, דחייתו ואי הטיפול בו יכולים לעלות כסף רב. הרבה יותר מאשר חוסר הנעימות.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21