(new)ויקטורי
המטוסים שנעלמו בדרך חזרה

המטוסים שנעלמו בדרך חזרה

אולי לא שמתם לב אבל מאז ה-1 במאי אין נחיתות מעל מודיעין, בגלל שיפוץ מסלול הנחיתה בנתב"ג מכיוון מערב • העבודות יסתיימו בסוף החודש ובעירייה מקווים שהטייסים ייסתפקו בסיבוב קטן מעל יער בן שמן

(צילום ארכיון: אלי גל)

שמי מודיעין היו נקיים מנחיתות מטוסים בחודשים האחרונים, אבל המצב הזה עלול להשתנות ובקרוב שוב יחוגו האווירונים בשמיים שמעל יער בן שמן, עם הסיבוב המוכר שמתבצע מעל האיזור המערבי של העיר ולעתים אף מעל הבתים עצמם.

ב-1 במאי החל בנתב"ג שיפוץ מסלול 12-30, שעליו נחתו המטוסים שהשתמשו בחלופת ההגעה דרך איזור מודיעין, מכיוון מערב. הנחיתות עברו למסלול 03-21 וזהו המצב גם ברגעים אלה. העבודות אמורות להסתיים ב-1 באוגוסט ומי שנכנס לפעולה הם תושבי יישובים שכרגע סובלים מהמטוסים מעל ראשיהם ומקווים שב-1 באוגוסט לפחות חלק מהנטל יוסר מהם. מדובר ביישובים בשרון וגם במועצה האזורית חבל מודיעין, שמסלול הנחיתה מצפון לדרום עובר מעליהם.

היישובים עתרו לבית המשפט כבר בחורף אבל עתירתם נדחתה לפני ה-1 במאי, מה שאיפשר לרשות שדות התעופה לבצע את העבודות ומה שנתן לתושבי מודיעין מספר חודשים של חופש ושקט.

ביקשנו לדעת כיצד עיריית מודיעין  נערכת למצב החדש וזו התשובה שהתקלבה: "על פי הוראות תוכנית המתאר של נתב"ג יש עדיפות לנחיתה על מסלול 12-30 ואחר כך, בשעות העומס, יש אפשרות לנחות גם על מסלול 03-21  כאשר בהתאם להחלטת ראש רת"א הנחיתה על מסלול 12-30 (שהוא המסלול המזרחי המשפיע על העיר מודיעין מכבים רעות) תהיה בעדיפות שלישית ואחרונה.

על פי תבנית זו תותר נחיתת מטוסים על מסלול 03-21 (המסלול בו נוחתים מטוסים מצפון לדרום) כאשר שעות פעילות מסלול זה הורחבו וכעת תותר הנחיתה על מסלול זה החל מהשעה 05:00 בקיץ ו-05:30 בחורף. הנחיתה על מסלול זה תותר גם בימי שבת וחג תוך חלוקה עם יתר המסלולים המוגדרים לנחיתה.

בנוסף יש לזכור כי לפי ההנחיות כל המטוסים הנוחתים על מסלול 12-30 יהיו מטוסים אשר יוכשרו לבצע הליך נחיתה שלא יעבור מעל בתי המגורים בעיר (שיטות נחיתה הנקראות, RNAV  ו- GNSS). באשר לשעות הנחיתה בלילה, מנהל רשות שדות התעופה קבע את שעות הנחיתה על מסלול  03-21 עד לשעה 23:00. כמו כן, בין השעות 23:00 ל-01:00 לא תתוכננה נחיתות על מסלול 12-30 בגישת נחיתה LDA שהיא נחיתת מכשירים, למעט במצבים בהם בטיחות הטיסה תחייב זאת. כלומר הנחיתות בחלון זמן זה תתוכננה בתהליכים בהם לא עוברים המטוסים מעל האזורים המיושבים בצפיפות של העיר מודיעין מכבים רעות".

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21