(new)מחלקים באמצע עמוד הבית
"כל מי שמוחה על מחירי השכירות, אין לכך הצדקה"

"כל מי שמוחה על מחירי השכירות, אין לכך הצדקה"

יו"ר לשכת המתווכים במודיעין: "בחינה מדוקדקת של שוק השכירות במודיעין מעלה שלא הייתה כמעט עליית מחירים בשנים האחרונות"

על פי נתונים של לשכת המתווכים של מודיעין, שוק השכירות בעיר הגיע כנראה לנקודת בשלות שבה אין עוד הרבה "בשר" לתדלק את עליות המחירים והוא מתחיל לדשדש במקומו. זאב שומכר, יו"ר לשכת המתווכים בעיר שאסף נתונים סטטיסטיים לגבי רמת השכירות בעיר, סבור כי למעשה מתחילת ינואר 2018 מחירי השכירות עלו במעט או שלא עלו בחלק מטיפוסי הדירות בעיר.

"בשנה האחרונה ראינו יציבות במחירי השכירות", הוא אומר. "אפילו בקיץ, תקופה מסורתית של עלייה במחירי הדיור להשכרה, לא הייתה עליית מחירים".

למה זה קרה?

"אני תולה את היציבות במחירי השכירות באיכלוס של שכונת הציפורים, שהחל בינואר ונמשך עד היום. האיכלוס 'זרק' עשרות דירות חדשות למאגר הדירות להשכרה ותרם לאיזון ולחיצת המחירים כלפי מטה. בנוסף, כל מי שקנו דירות בשכונת נופים, עדיין לא קבלו את המפתחות ועל כן לא פינו את הדירות הנוכחיות שלהם, כך שיש כמות גדולה של דירות שעדיין לא נכנסו לשוק".

אז טועים המוחים על המחירים?

"כן. כל מי שמוחה על מחירי השכירות, אין לכך הצדקה. ניתן לראות שלא היה שינוי משמעותי במחירי השכירות במודיעין בשלוש השנים האחרונות ומחאה על גובה השכירויות לא מוצדקת".

שומכר מזכיר בהקשר זה את הצעת החוק של ח"כ רועי פולקמן ממפלגת "כולנו", לפיה בעל הנכס והשוכר נדרשים לחלוק ביניהם את עמלת התיווך, אבל לדבריו "כותרות לחוד ומציאות לחוד".

כלומר?

"פולקמן מתעקש לפגוע במתווכים, ובתגובה לשכת המתווכים הארצית והלשכות המקומיות מפעילים לובי בכנסת כדי למנוע זאת. החוק אמנם עבר בקריאה טרומית אבל לדעתי לא יקודם לשלב הבא. עובדה שנכתב בפרוטוקול: 'בטרומית בלבד ולא תקודם מעבר לכך'".

עיריית מודיעין קיץ מודיעינ